22.05.2012

Zespół z AGH nagrodzony w projekcie „Uniwersytet Betonu”

W ramach „Uniwersytetu Betonu” Grupy Górażdże, ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, nagroda główna w konkursie zespołowym przypadła w udziale Akademii Górniczo-Hutniczej.


Zwycięski zespół z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dyrekcją Grupy Górażdże.

Ogólnopolski projekt „Uniwersytet Betonu” ma na celu m.in. przygotowanie do zawodu studentów budownictwa. W pierwszej edycji tego projektu wzięło udział ponad 200 studentów ostatnich lat z 17 polskich uczelni technicznych. Projekt obejmował sesje wyjazdowe, podczas których studenci mieli możliwość poznania najnowocześniejszych zakładów Grupy Górażdze, m.in. kopalnie kruszywa, wytwórnię betonu czy cementownię. W konkursie zespołowym, dotyczącym właściwości i możliwości zastosowania cementów Grupy Górażdże w praktyce, AGH wygrała mieszalnik laboratoryjny do betonu, o wartości 50 tys. zł.

 

W skład drużyny AGH weszli studenci V roku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych: Jakub Augustyn, Paweł Baliga, Renata Bukowiec, Wojciech Korzeń, Sylwia Kuchar, Łukasz Orłowski, Katarzyna Pasoń, Agnieszka Prochownik, Anna Serafin i Zuzanna Toporek. Opiekunami studentów byli prof. dr hab. inż. Wiesława Nocuń - Wczelik i dr inż. Łukasz Kotwica. 

 
Zadaniem rywalizujących zespołów było wykonanie badań cech fizycznych i mechanicznych cementów i uzyskanie jak najdokładniejszych wyników. Zespół z AGH uzyskał wyniki najbardziej zbliżone do wzorcowych i zaproponował najbardziej właściwe możliwości zastosowania cementu.

 

Podczas finału poszczególne uczelnie prezentowały przed komisją złożoną z ekspertów Grupy Górażdże wyniki badań laboratoryjnych prowadzonych w ramach konkursu zespołowego. Ogłoszenie wyników odbyło się 17 maja podczas finałowej gali Uniwersytetu Betonu Grupy Górażdże.

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!