30.10.2020

Wyróżnienie kapituły Nagrody Miasta Krakowa dla studentki AGH


Mgr inż. Weronika Drzazga, absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, znalazła się w gronie siedmiu osób wyróżnionych za najlepsze prace dyplomowe (w tym trzech – za najlepsze prace magisterskie) o tematyce związanej z Krakowem.

Uznanie komisji zyskała jej praca magisterska pt. „Ocena efektów środowiskowych wynikających z ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z palenisk domowych w Krakowie”, napisana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Oleniacza z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Nagrody Miasta Krakowa przyznawane są dorocznie w dziedzinie kultury i sztuki (za wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości literackiej i artystycznej, lokalną działalności kulturalną i upowszechnianie krakowskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą) oraz w dziedzinie nauki i techniki (za prace naukowe, naukowo-badawcze, edytorskie, projektowe i  konstrukcyjnych, nowe rozwiązania procesów technologicznych oraz osiągnięcia w obszarze organizacji i zarządzania, a także wdrożenia tych osiągnięć w Krakowie). Komisja wyróżnia także szczególnie wartościowe prace dyplomowe.