12.12.2019

Wyróżnienie dla osób działających na rzecz innych dla Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK przy AGH


Działające przy AGH stowarzyszenie Akademickie Koło PCK i Klub HDK otrzymało wyróżnienie w konkursie o nagrodę samorządu województwa małopolskiego „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych.

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii „inicjatywa młodych” w dowód uznania za wieloletnie zaangażowanie w krzewienie idei krwiodawstwa w środowisku młodzieży studenckiej, imponujące wyniki w akcjach honorowego oddawania krwi oraz za wielopłaszczyznową działalność na rzecz różnorodnych grup społecznych potrzebujących pomocy, promowanie postaw otwartości i wdrażanie wzorcowych praktyk wolontariatu we wspólnocie akademickiej.

Stowarzyszenie Akademickie Koło Polskiego Czerwonego Krzyża i Klub Honorowych Dawców Krwi przy AGH działa od października 1962 r i jest najstarszym uczelnianym stowarzyszeniem PCK w Polsce. Członkiem Akademickiego Koła PCK i Klubu HDK może zostać każdy student i pracownik Akademii Górniczo-Hutniczej. W AGH jest największa liczba studentów oddających krew. Jednocześnie to tutaj organizuje się najwięcej akcji krwiodawstwa. Społeczność AGH oddała w ciągu 57 lat działalności stowarzyszenia ponad 27 000 litrów krwi.

Nagroda „Amicus Hominum” został ustanowiona w 2006 r. i jest przyznawana osobom, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.