06.09.2021

Wyróżnienie dla AGH podczas European Cybersecurity Forum


fot. Radosław Kazmierczak

fot. Karol Sękowski

fot. Karol Sękowski

Akademia została uhonorowana przez organizatorów międzynarodowej konferencji European Cybersecurity Forum – CYBERSEC Forum 2021, otrzymując wyróżnienie „za stworzenie Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH i wkład w budowanie kadr cyber w Polsce”. Doceniony został wysiłek dyrektora Centrum prof. dr. hab. inż. Marka Kisiel-Dorohinickiego, jak również pracowników tej jednostki oraz wszystkich osób w AGH zaangażowanych w badania i kształcenie w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Podczas konferencji odbył się panel dyskusyjny pt. „Małopolska XXI wieku. Technologie kosmiczne szansą na skok rozwojowy regionu”, w którym uczestniczyli przedstawiciele świata nauki, technologii i biznesu. AGH reprezentowali Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis oraz dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl.

Celem debaty była diagnoza małopolskiego i polskiego rynku jako miejsca rozwoju dla technologii kosmicznych. W dyskusji poruszano kwestie wpływu uczelni na rynek pracy w sektorze kosmicznym: dopasowania programów studiów do potrzeb firm tworzących technologie kosmiczne, a także ścisłej współpracy uczelni z partnerami komercyjnymi celem zwiększenia ich konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej.

Uczestnicy debaty opowiadali, jakie narzędzia wsparcia mogą otrzymać startujące na polskim rynku firmy, jak wygląda ścieżka inwestycyjna dla takich przedsiębiorstw i jak wygląda przyszłość firm sektora kosmicznego w Polsce.

Rektor AGH zaznaczał, że Akademia tworzy nowe kierunki kształcenia oraz chce wykorzystać swoje atrybuty, aby skutecznie w tym obszarze konkurować z podmiotami z całego świata. Prof. Jerzy Lis opowiadał także o projekcie UNIVERSEH, czyli Europejskim Uniwersytecie Kosmicznym dla Ziemi i Ludzkości, który współrealizowany jest przez Akademię.

Występujący online prof. Tadeusz Uhl opowiadał o celach powstałego w zeszłym roku Centrum Technologii Kosmicznych AGH i planowanych projektach, m.in. wystrzeleniu satelity na niską orbitę okołoziemską. Podkreślał, że AGH może pokazać młodym ludziom, że kosmos jest blisko. Zaznaczył także, że uczelnia może dostarczyć innowacyjne rozwiązania biznesowe oraz podstawę do rozwijania technologii poprzez unikatowe narzędzia naukowe.

Oprócz przedstawicieli AGH w debacie wystąpili także: Paweł Pacek dyrektor Biura Rozwoju Technologii w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A, Tadeusz Kocman kierownik ds. rozwoju biznesu w Syderal Polska, Robert Wagemann dyrektor Finansowy firmy ICEYE, dr Agata Kołodziejczyk Analog Astronaut Training Center oraz Wojciech Przybylski prezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Debatę poprowadził Maciej Myśliwiec z Centrum Rekrutacji AGH.

CYBERSEC Forum to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych w Europie wydarzeń poświęconych cyberbezpieczeństwu i rozwojowi technologicznemu. Jednym z najważniejszych celów konferencji jest wzmocnienie i podkreślenie potencjału społeczno-gospodarczej współpracy międzyregionalnej.

Międzynarodowe CYBERSEC Forum 2021 odbyło się w dniach 1–3 września 2021 r. w Krynicy Zdroju. W programie wydarzenia znalazło się ponad 60 wystąpień, paneli i dyskusji ze stacjonarnym udziałem blisko 600 osób i zdalnym – ponad 1500.