25.10.2019

Wyniki QS Emerging Europe and Central Asia (EECA) University Rankings 2020


Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła piątą pozycję wśród polskich uczelni w rankingu QS Emerging Europe and Central Asia (EECA) University Rankings 2020 klasyfikującym szkoły wyższe z krajów rozwijającej się Europy i centralnej Azji. 

W zestawieniu znalazło się 25 polskich szkół wyższych. Pierwsza dziesiątka przedstawia się następująco: 

1. Uniwersytet Jagielloński (6 miejsce w zestawieniu ogólnym)
2. Uniwersytet Warszawski (7 miejsce w zestawieniu ogólnym)
3. Politechnika Warszawska (14 miejsce w zestawieniu ogólnym)
4. Politechnika Wrocławska (43 miejsce w zestawieniu ogólnym)
5. Akademia Górniczo-Hutnicza (52 miejsce w zestawieniu ogólnym)
6. Uniwersytet Wrocławski (57 miejsce w zestawieniu ogólnym)
7. Uniwersytet im. A. Mickiewicza (60 miejsce w zestawieniu ogólnym)
8. Uniwersytet Śląski (77 miejsce w zestawieniu ogólnym)
9. Politechnika Krakowska (79 miejsce w zestawieniu ogólnym)
10. Politechnika Poznańska (80 miejsce w zestawieniu ogólnym) 

Zestawienie objęło 354 uczelnie. Pierwsze trzy miejsca przypadły uniwersytetom rosyjskim: Moskiewskiemu Uniwersytetowi Państwowemu im. M.W. Łomonosowa, Petersburskiemu Uniwersytetowi Państwowemu oraz Nowosybirskiemu Uniwersytetowi Państwowemu.

Ranking QS EECA bierze pod uwagę m.in.: reputację akademicką, prestiż wśród pracodawców, liczbę studentów przypadającą na jednego wykładowcę, współpracę badawczą z instytucjami z innych krajów, wpływ Internetu, liczbę pracowników z tytułem doktora, liczbę studentów z zagranicy.