13.02.2019

Wynalazki z AGH nagrodzone na międzynarodowych targach


fot. archiwum prywatne dr. inż. Szymona Molskiego

Złotym i brązowym medalem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości IPITEX 2019 w Tajlandii nagrodzone zostały wynalazki naukowców z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki: prof. dr. hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego, dr. inż. Tomasza Krakowskiego, dr. inż. Huberta Ruty oraz dr. inż. Szymona Molskiego.

„Urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa – A device for stimulating muscles and spinal rehabilitation”, którego autorem jest prof. Jerzy Kwaśniewski, nagrodzono złotym medalem w kategorii Medicine and Public Health.
Wynalazek dotyczy sterowanego komputerowo urządzenia do stymulacji i rehabilitacji kręgosłupa w podwieszeniu (ang. in suspension). Na rynku oferowane są proste, obsługiwane ręcznie konstrukcje, składające się z ramy nośnej, lin, taśm, lin, pasów do podtrzymania odpowiednich części ciała pacjenta i bloczków. W wynalazku zaproponowano zastąpienie bloczków mechanicznymi wyciągarkami, których horyzontalne położenie (2D) nad łóżkiem pacjenta oraz praca są sterowane komputerowo. Taki system umożliwia wprawienie pacjenta w odpowiednio zaprogramowane ruchy w trzech kierunkach, co przynosi korzyści terapeutyczne, a w obecnie stosowanych rozwiązaniach jest niedostępne. Zadaniem tych systemów jest umożliwienie pacjentom wykonywania ćwiczeń bez konieczności pokonywania ciężaru własnego ciała. Zestawy do ćwiczeń w zawieszeniu są wykorzystywane do aktywnych ćwiczeń w rehabilitacji m.in. niektórych schorzeń kręgosłupa, osób po urazach układu mięśniowo-szkieletowego, udarach mózgu, implantacji protez stawów i innych. Potencjalnymi odbiorcami wynalazku są gabinety rehabilitacyjne w szpitalach, przychodniach, domach opieki.
Wynalazek spotkał się z dużym zainteresowaniem o czym świadczy nagroda specjalna przyznana przez Indonesian Invention and Innovation Promotion Assosiation oraz specjalna nagroda przyznana przez organizację Taiwan Invention Products Promotion Association.

Brązowy medal w kategorii Robotics/Electronics/Automation przypadł wynalazkowi o nazwie „Urządzenie do oceny stanu technicznego powierzchni cięgien wykonanych z gumy lub tworzywa sztucznego – Method and device for assessing the surface condition of rubber or plastic strands”.
W tym rozwiązaniu innowacyjny pomysł dotyczy systemu wizji maszynowej w podczerwieni. W odróżnieniu do wizji komputerowej, która jest skupiona głównie na przetwarzaniu obrazu na poziomie sprzętowym, wizja maszynowa wymaga zastosowania dodatkowych urządzeń I/O (wejście/wyjście) oraz sieci komputerowych do przesyłania wygenerowanych informacji do pozostałych elementów układu analizującego. Wizja maszynowa jest podkategorią inżynierii zajmującej się zagadnieniami informatyki, optyki, mechaniki i automatyki przemysłowej. Systemy wizji maszynowej stosowane są coraz powszechniej do rozwiązywania problemów inspekcji przemysłowej, pozwalając na całkowitą automatyzację procesu inspekcji oraz zwiększenie jego dokładności i wydajności. Systemy wizyjne są zaprogramowane do wykonywania wąsko zdefiniowanych zadań, takich jak liczenie obiektów na przenośnikach, czytanie numerów seryjnych czy poszukiwania defektów na powierzchni obiektów. Systemy takie stosuje się tam, gdzie jest zapotrzebowanie na szybkie, dokładne i powtarzalne inspekcje optyczne w cyklu 24-godzinnym. Systemy wizji maszynowej w porównaniu z inspekcją optyczną dokonywaną przez ludzi są zazwyczaj dokładniejsze i szybsze.

Międzynarodowa wystawa IPITEx (International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition) odbyła się w dniach 2-6 lutego 2019 r. w Bangkoku z okazji tajlandzkiego dnia wynalazców. Przedstawiono 434 najciekawsze wynalazki i innowacyjne rozwiązania z 25 krajów. Udział w wydarzeniu wzięli wynalazcy, przedstawiciele biznesu oraz naukowcy reprezentujący uczelnie i instytuty, a także zagraniczne stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje wyspecjalizowane w zakresie promocji rozwoju i kreatywności.