15.12.2021

Wspólne projekty badawcze z uczelniami z Niemiec i Austrii


AGH wspólnie z akademickimi partnerami z Niemiec i Austrii zrealizuje dwa projekty badawcze w ramach programu bilateralnej wymiany naukowców. Działania będą prowadzone w latach 2022–2023 i finansowane z konkursów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

projekt: Biomimetic in situ co-precipitation of calcium phosphate coatings and drugcontaining polymeric nano-spheres on zirconia ceramics for surface functionalization in terms of antimicrobial and osteoconductive properties

partner z Niemiec: RWTH Aachen Universit
kierownik projektu ze strony AGH: dr inż. Małgorzata Krok-Borkowicz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
kwota dofinansowania dla AGH: 24 600 zł

Głównym celem projektu jest opracowanie biomateriałów na bazie ceramiki cyrkonowej modyfikowanych wielofunkcyjnymi pokryciami wspierającymi osteointegrację oraz leczenie zakażeń kości, z przeznaczeniem na elementy protez stawu biodrowego czy implantów dentystycznych. W przypadku rozległych urazów kości, spowodowanych na przykład wypadkami, może dojść do powstania dużych ubytków kostnych, w których samoregeneracja nie jest możliwa. Przy takim urazie może także dojść do zakażenia tkanek, co dodatkowo utrudnia ich gojenie oraz powoduje ogólnoustrojowe pogarszanie stanu zdrowia pacjenta. Idealnym rozwiązaniem byłoby zatem wytworzenie rusztowań trójwymiarowych (3D), które wspierałyby odbudowę uszkodzonej tkanki i jednocześnie zapobiegały rozwojowi zakażeń bakteryjnych. Opracowane materiały mogłyby też być stosowane do leczenia chorób przyzębia. Prace nad projektem skupią się w głównej mierze na otrzymaniu materiału do leczenia powszechnie występujących uszkodzeń tkanki kostnej oraz towarzyszących im zakażeniom. Chociaż nie tylko – opracowany materiał może być również użyty do leczenia trudno gojących się zakażeń kości i szpiku kostnego, septycznego zapalania stawów czy osteoporozy. Dzięki tak opracowanym materiałom możliwe będzie wykorzystanie układów w systemach DDS (ang. Drug Delivery System).

 

projekt: Aperiodic zero-dimensional systems

partner z Austrii: Universität Wien
kierownik projektu ze strony AGH: dr hab. Jan Boroński, prof AGH, Wydział Matematyki Stosowanej
kwota dofinansowania dla AGH: 65 000 zł

Projekt dotyczy wspólnej inicjatywy badawczej pomiędzy grupą zajmującą się układami dynamicznymi w AGH (trzy osoby, w tym jeden doktorant) oraz grupą z Uniwersytetu Wiedeńskiego (trzy osoby, w tym jedna doktorantka). Uzyskane środki pozwolą na dwie wizyty badawcze w zagranicznej jednostce każdego członka zespołu w każdym roku, w latach 2022–2023. Projekt skupia się na nieokresowych układach dynamicznych pochodzących z konstrukcji geometrycznych lub takich, które mają swoje opisy przy pomocy grafów i diagramów. Ponadto będzie się koncentrował na klasie odwzorowań IET (ang. Interval Exchange Transformation). Wymienione transformacje powstają jako odwzorowania Poincare (pierwszego powrotu) w potokach na powierzchniach translacyjnych. Indukują one dynamikę symboliczną oraz układy Bratteliego-Vershika. IET i inne kawałki izometryczne odwzorowania odgrywają rolę w kombinatoryce, w elektronicznych procesach sygnałowych (takich jak cyfrowe na analogowe i odwrotnie), w druku kolorowym 2D (i 3D) oraz w generowaniu ciągów jednorodnych (takich jak ciągi Haltona), które znajdują zastosowania w metodach Monte Carlo i generatorach liczb losowych.