18.09.2020

Tytuł Człowieka Roku 2019 „Gazety Krakowskiej” dla dr. hab. inż. Mariusza Czopa, prof. AGH


fot. źródło „Gazeta Krakowska”

Dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska został Człowiekiem Roku 2019 „Gazety Krakowskiej”.

Nagroda została przyznana za determinację w sprawie ochrony środowiska oraz życia i zdrowia osób, które mieszkają w rejonie osadników kombinatu w Nowej Hucie.

Dr hab. inż. Mariusz Czop, prof. AGH jest hydrogeologiem i pracuje w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. Należy do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Górnej Wisły przy dyrektorze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

„Gazeta Krakowska” przyznaje tytuły Ludzi Roku osobom z Małopolski, które w szczególny sposób zasłużyły się dla społeczeństwa i regionu. W tym roku ze względu na pandemię nie odbyła się tradycyjna gala. Laureaci odebrali statuetki w redakcyjnym studiu.