15.12.2016

Cztery projekty w programie TANGO

W rozstrzygniętym II konkursie programu TANGO do finansowania zakwalifikowano trzy projekty naukowców z AGH.


Wśród wyróżnionych projektów znalazły się:

  • Samowzbudny akustyczny system SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 

  • System active-safety dla pojazdów samochodowych w oparciu o indywidualny model kierowcy

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 

  • Platforma zdalnego eksperymentu przez internet do analizy propagacji fal sprężystych i detekcji uszkodzeń w materiałach kompozytowych z wykorzystaniem laserowych technik pomiarowych

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

 

  • Technologia oczyszczania środowisk wodnych skażonych formami anionowymi pierwiastków z wykorzystaniem funkcjonalizowanych sorbentów kaolinitowych

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 

TANGO to wspólne przedsięwzięcie NCN i NCBR, mające na celu ułatwienie jednostkom naukowym wprowadzanie na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami. W jego ramach finansowane są m.in: tworzenie koncepcji wykorzystania gospodarczego uzyskanych wcześniej wyników prac badawczych, pozyskiwanie partnerów zainteresowanych ich wdrożeniem oraz zabezpieczenie praw do ochrony własności intelektualnej. Środki zostaną przeznaczone również na pokrycie kosztów analiz rynkowych, badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. W II konkursie programu TANGO dofinansowanie w wysokości prawie 22 mln zł otrzymało 26 najlepszych spośród 119 zgłoszonych projektów.