03.10.2017

Trzech naukowców z AGH nagrodzonych w ramach programu „Mobilność Plus”


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło V edycję konkursu w ramach programu „Mobilność Plus”. Wśród laureatów, którzy wezmą udział w badaniach naukowych w renomowanych ośrodkach naukowych na całym świecie, znalazło się trzech naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Dr Łukasz Krzyżowski z Wydziału Humanistycznego spędzi 12 miesięcy w The University of Western Australia, dr inż. Andrzej Kulka z Wydziału Energetyki i Paliw na osiem miesięcy wyjedzie do szwajcarskiego Paul Scherrer Institut, a dr inż. Marek Frankowski z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji przez pół roku będzie brał udział w badaniach prowadzonych w laboratoriach badawczych SPINTEC (SPINtronique et TEchnologie des Composants), Université Grenoble Alpes we Francji.

Program „Mobilność Plus” to szansa na rozwój i umiędzynarodowienie młodych naukowców. Celem programu jest umożliwienie młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. Kandydaci mają szansę na zdobycie finansowania trwającego od 6 do 36 miesięcy. W ramach programu finansowane są: pobyt uczestnika w zagranicznym ośrodku naukowym, pobyt za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci oraz koszty ich podróży między miejscem zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek naukowy.

Do V edycji konkursu w ramach programu „Mobilność Plus” wpłynęło 286 wniosków, z czego ocenie poddano 276. Laureatami zostało 73 kandydatów, którzy uzyskali najwyższe oceny (10-8,5). Reprezentują oni wszystkie obszary nauki. Łączna wartość przyznanego finansowania to 22 175 300 zł, w tym na 2018 r. 10 082 200 zł.