23.11.2012

Sukcesy wynalazków z AGH na targach „Brussels Innova 2012”

Miło nam poinformować, że podczas 61. Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „Brussels Innova 2012”, które odbyły się w dniach 15-17 listopada br. w Belgii, wynalazki zaprezentowane przez naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zostały wyróżnione medalami oraz nagrodami specjalnymi.


Prezentowane rozwiązania zgłoszone do konkursu „EUREKA odbywającym się w ramach targów „Brussels Innova 2012”, oceniało grono ponad 80 ekspertów pod przewodnictwem prezesa jury - Oliviera Nagelmackersa. Wyróżnienia w postaci medali zostały przyznane w kilku kategoriach: złote medale z wyróżnieniem, złote medale w kategorii „Młody wynalazca”, medale złote, srebrne i brązowe. Z kolei najbardziej prestiżową nagrodą jest „GRAND PRIX TARGÓW BRUSSELS INNOVA 2012”.

 

W tegorocznym konkursie Polacy zdobyli „GRAND PRIX” oraz 112 medali. Warto podkreślić, iż spośród 22 złotych medali z wyróżnieniem, aż 16 przyznano polskim wynalazcom. Ponadto, otrzymali oni 17 nagród specjalnych, przyznawanych w czasie wystawy przez różne instytucje z całego świata. W targach uczestniczyły reprezentacje z 22 krajów świata.

 • Złoty medal z wyróżnieniem przyznano dla wynalazku:
  „Zintegrowany moduł reaktancyjny”
  Twórcy: dr inż. Cezary Worek; mgr inż. Robert Maślanka
  Wynalazek otrzymał ponadto dwie nagrody specjalne przyznane przez Tajwańskie Stowarzyszenie Wynalazców oraz Organizację Europejskich i Francuskich Wynalazców.
 • Złoty medal przyznano dla wynalazku:
  „Sposób zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym i zintegrowany element indukcyjny”
  Twórcy: dr inż. Cezary Worek; mgr inż. Sławomir Ligenza
 • Srebrny medal przyznany dla wynalazku:
  „Sposób sterowania zasilaczem rezonansowym i zasilacz rezonansowy ze sterownikiem”
  Twórca: dr inż. Cezary Worek
 • Srebrny medal przyznany dla wynalazku:
  „Sposób odlewania z użyciem symulacji procesu odlewania, system odlewania wykorzystujący symulację procesu odlewania i baza danych”
  Twórcy: prof. dr hab. inż. Józef Szczepan Suchy, dr inż. Paweł Malinowski 
 • Srebrny medal przyznany dla wynalazku:
  „Głowica do badań cięgien linowych”
  Twórcy: dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. nadzw.; dr inż. Szymon Molski; mgr inż. Tomasz Krakowski

 

Ochrona patentowa następujących wynalazków: „Zintegrowany moduł reaktancyjny”, „Sposób sterowania zasilaczem rezonansowym i zasilacz rezonansowy ze sterownikiem” oraz „Sposób odlewania z użyciem symulacji procesu odlewania, system odlewania wykorzystujący symulację procesu odlewania i baza danych” jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Poddziałanie 1.3.2.

 

Ochrona patentowa wynalazku „Sposób zmniejszenia strat w zintegrowanym elemencie indukcyjnym i zintegrowany element Indukcyjny” jest współfinansowana z programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Patent Plus - wsparcie patentowania wynalazków”.