06.07.2020

Sukcesy studentów AGH na międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce gospodarowania zasobami naturalnymi


Studenci AGH zdobyli tytuły „The Best Speaker” na XVI międzynarodowej konferencji młodych naukowców „Topical Issues of Rational Use of Natural Resources”. Wydarzenie odbywa się pod auspicjami UNESCO i stanowi jedną z najważniejszych na świecie konferencji naukowych poświęconych tematyce gospodarowania zasobami naturalnymi.

Reprezentujący AGH studenci – członkowie kół naukowych oraz laureaci 60 Jubileuszowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego – zostali „najlepszymi mówcami” w trzech sesjach:

Economics of sustainbility and global investment trends


Modern trends in architecture and Urban planning


Topical issues and contradictions of modern society development
(sesja doktorantów)

  • mgr inż. Katarzyna Styk (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, opiekun KN Zarządzanie).


Konferencja odbyła się w dniach 17-22 czerwca 2020 r. w wersji on-line. Ok. 1000 uczestników reprezentujących 180 uniwersytetów z 50 krajów obradowało w ramach 14 sekcji tematycznych. Organizatorem wydarzenia był Saint-Petersburg Mining University.