09.06.2015

AGH liderem innowacyjności w rankingu „Perspektyw” 2015


Od lewej: prof. Grzegorz Dobrowolski (Prodziekan WIEiT), dr hab. inż. Krzysztof Mendrok (Prodziekan WIMiR), prof. Jerzy Lis (Dziekan WIMiC), prof. Michał Kleiber (Przewodniczący Kapituły), prof. Antoni Kalukiewicz (Dziekan WIMiR), prof. Andrzej Tytko (Prorektor ds. Kształcenia AGH), prof. Edward Michlowicz (Prodziekan WIMiR). Zdjęcie: A. Grobarczyk.

Miło nam poinformować, że w 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2015” Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się w ścisłej czołówce zestawienia.

W tegorocznej edycji rankingu AGH zajęła VI miejsce w zestawieniu ogólnym oraz III miejsce wśród uczelni technicznych. W rankingu oceniono 187 polskich uczelni – 87 uczelni akademickich, 70 uczelni magisterskich niepublicznych oraz 30 państwowych wyższych szkół zawodowych.

Zestawienie zostało oparte na 31 szczegółowych kryteriach, tworzących sześć głównych kategorii, wśród których znalazły się: prestiż, potencjał naukowy, efektywność naukowa, innowacyjność, warunki kształcenia oraz umiędzynarodowienie. Warto podkreślić, że Akademia Górniczo-Hutnicza jest liderem w kategorii „innowacyjność”. W tej grupie oceniane były następujące kryteria: patenty i prawa ochronne, środki pozyskane z UE, sprzedane licencje oraz działające na uczelni spółki spin-off i spin-out. 

AGH została wyróżniona także w kategorii „preferencje pracodawców”, w zestawieniu ogólnym nasza uczelnia uplasowała się na II miejscu wśród uczelni technicznych. Ponadto absolwenci Akademii są najlepszymi specjalistami w województwie małopolskim. W województwie podkarpackim uplasowali się na III miejscu, a w województwie śląskim zajęli IV miejsce.

 

 

W rankingu oceniono również 43 kierunki i grupy kierunków studiów. Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła czołowe miejsca w kategoriach:

  • Inżynieria Materiałowa – I miejsce,
  • Kierunki IT – I miejsce,
  • Mechanika i Budowa Maszyn – I miejsce,
  • Automatyka, Robotyka i Mechatronika – II miejsce,
  • Elektronika i Telekomunikacja – II miejsce,
  • Budownictwo – III miejsce,
  • Elektrotechnika – III miejsce,
  • Energetyka – III miejsce,
  • Inżynieria i Technologia Chemiczna – III miejsce,
  • Inżynieria Produkcji – III miejsce.

Ranking „Perspektyw” uznawany jest za najważniejsze polskie zestawienie uczelni. Zestawienie zostało przygotowane pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera, Prezesa PAN. I miejsce w tegorocznym rankingu zajęły ex aequo Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Warszawski, na III miejscu uplasował się Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowe informacje