11.02.2014

Sukces AGH w rankingu „Webometrics”

W najnowszej edycji rankingu „Webometrics Ranking of World Universities 2013”, który obejmuje blisko 12 000 szkół wyższych z całego świata, Akademia Górniczo-Hutnicza znalazła się na 384 miejscu, zajmując jednocześnie najwyższą lokatę wśród polskich uczelni technicznych.


W prestiżowym gronie 500 szkół wyższych, których aktywność jest najbardziej widoczna w sieci, znalazło się tylko 5 polskich uczelni. W porównaniu do poprzedniego zestawienia Akademia Górniczo-Hutnicza odnotowała znaczący awans, wychodząc na prowadzenie spośród polskich uczelni technicznych.

 Miejsce w rankingu

Uczelnia

274Uniwersytet Warszawski
328Uniwersytet Jagielloński
344Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
384 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
483 Politechnika Warszawska
590Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
593Politechnika Wrocławska
610Politechnika Gdańska
644Uniwersytet Śląski w Katowicach
683Politechnika Śląska w Gliwicach
701Uniwersytet Wrocławski
889Uniwersytet Łódzki
1090Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
1109Uniwersytet Gdański
1128Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

W rankingu tradycyjnie najlepiej wypadły uczelnie ze Stanów Zjednoczonych. Pierwsze miejsce zajął Harvard University, za którym uplasowały się kolejno: Massachusetts Insitute of Technology oraz Standord University.
 
Przygotowaniem „Webometrics Ranking of World Universities” zajmuje się Najwyższa Rada Badań Naukowych w Madrycie (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas). Ten największy akademicki ranking szkół wyższych, w którym ocenie podlega przede wszystkim komunikacja uczelni za pośrednictwem Internetu, aktualizowany jest co sześć miesięcy. Zestawienie zatem różni się nieco od standardowych rankingów oceniających poziom naukowy poszczególnych jednostek.
 
Wskaźniki sieciowe zastosowane w rankingu są oparte i skorelowane z tradycyjnymi wskaźnikami scjentometrycznymi i bibliometrycznymi. Ranking dokonuje pomiaru objętości, widoczności i wpływu stron internetowych uniwersytetów, ze szczególnym naciskiem na dorobek naukowy pracowników (odniesienia do publikacji, wystąpienia na konferencjach, monografie, prace, raporty). W zestawieniu uwzględniane są również inne materiały takie jak: materiały z zajęć, seminariów i warsztatów, biblioteki cyfrowe, bazy danych, multimedia, strony osobiste. „Webometrics” bierze również pod uwagę ogólne informacje na temat instytucji, jej działów czy grup badawczych.

Szczegółowe informacje: www.webometrics.info