30.05.2019

Sukces AGH na międzynarodowym konkursie studenckim z zakresu gospodarowania zasobami naturalnymi


Akademia Górniczo-Hutnicza zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji uniwersytetów zagranicznych oraz drugie w rankingu ogólnym w prestiżowym międzynarodowym konkursie studenckim z zakresu gospodarowania zasobami naturalnymi.

Na tak dobrą pozycje uczelni złożyły się indywidualne sukcesy studentów w konkursie na najlepsze prezentacje:

 • I miejsce
  Paulina Cierpich (WGGiIŚ, KN Dahlta)
  referat pt. „Ulaph (ultra low altitude photogrammetry) as an alternative photogrammetric method of archaeological documentation” w sekcji Underground space development technologies. Rock mechanics and control of rock conditions
 • I miejsce
  Oliwia Ligęza (WEiP, KN Indygo)
  referat pt. „Modification of catalytic properties of the fly ash from crude oil burning” w sekcji Waste management utilization, water treatment, gas cleaning and land reclamation
 • II miejsce
  Marta Hetmańska (WGiG, KN Skalnik)
  referat pt. „The usage of contour blasting methods to achieve the intended shape ot the slope” w sekcji Solid minerals mining technologies. Industrial and labor safety
 • II miejsce
  Michał Figiel (WWNiG, KN Nafta i Gaz)
  za referat pt. „Correlation dimension an a measure of geophysical log chaos” w sekcji State-of-the-art. Technologies of geological map ping, serach and protecting of mineral desposits
 • II miejsce
  Agnieszka Ochałek (WGGiIŚ, KN Dahlta)
  za referat pt. „Real-time GNSS precision positioning with RTX trimble technology in archaeological works” w sekcji Underground space development technologies. Rock mechanics and control of rock conditions
 • II miejsce
  Kacper Widuch (WGGiIŚ, KN Dahlta)
  za referat pt. „Comparative analysis of 3D archaeological documentation utilizing terrestrial laser scanning along with handheld scanning and photogrammetry” w sekcji Underground space development technologies. Rock mechanics and control of rock conditions
 • III miejsce
  Hubert Dec (WGGiIŚ, KN Dahlta)
  za referat pt. „Challenges of modern archelogy” w sekcji Underground space development technologies. Rock mechanics and control of rock conditions
 • III miejsce
  Michał Maziarz (WIMiR , KN Mechaników Energetyków)
  za referat pt. „Aerodynamic flow through a micro-turbine engine combustor” w sekcji The latest managerial and financing solutions for the development of mineral resources sector
 • III miejsce
  Katarzyna Styk (WGiG, KN Zarządzanie)
  za referat pt. „Comprehensive overview of Lean Management tools used in the project to build a miniature production line AGH LeanLine” w sekcji The latest managerial and financing solutions for the development of mineral resources sector
 • III miejsce
  Jakub Węgrzynowicz (WGGiOŚ, KN Geologów)
  za referat pt. „Textures of ore mineralization from Monchegorsk (Murmansk oblast, Russia). What story they can tell us?” w sekcji The latest managerial and financing solutions for the development of mineral resources sector


Konkurs odbył się podczas XV forum „Topical issues of rational use of natural resources” w Sankt Petersburgu w dniach 15-17 maja 2019 r. Jest to jedna z najważniejszych na świecie konferencji naukowych poświęconych tematyce gospodarowania zasobami naturalnymi, odbywająca się dodatkowo pod auspicjami UNESCO. W tym roku w obradach siedmiu sekcji tematycznych uczestniczyło ponad 420 młodych uczonych z 85 uniwersytetów z 30 krajów świata, w tym m.in. z Austrii, Białorusi, Chin, Czech, Chile, Finlandii, Francji, Finlandii, Meksyku, Niemiec, Polski, Szwajcarii, USA oraz Rosji.

Akademię Górniczo-Hutniczą reprezentowała 21 studentów należących do kół naukowych. Zostali oni wyłonieni z grona laureatów odbywającej się w grudniu 59. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH oraz beneficjentów grantów Najlepsi z Najlepszych 3.0. Wyjazd zorganizował dr hab. inż. Paweł Bogacz z Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, pełniący funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego.