01.10.2021

Studentka AGH laureatką II miejsca w konkursie „Młodzi Innowacyjni”


W centrum zdjęcia znajduje się studentka. Studentka ma brązowe włosy. Studentka jest ubrana w niebieską bluzkę i granatowe dżinsy. Studentka stoi na tle budynku i równo przystrzyżonego żywopłotu, którego liście są w kolorze zielonym.

Dominika Ciupek, Fot. Olga Kuśnieruk

Praca inżynierska „Modele wielokompartmentowe w obrazowaniu dyfuzji-relaksometrii metodą rezonansu magnetycznego” autorstwa Dominiki Ciupek, studentki Wydziału Elektroniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, zdobyła II miejsce w XIII edycji konkursu „Młodzi Innowacyjni”. To już kolejne wyróżnienie przyznane w związku z prowadzonymi przez autorkę badaniami.

Tematem pracy były wielokompartmentowe modele biofizyczne, które są obecnie obiecującą techniką reprezentacji mikrostruktury tkanki mózgowej w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego. Takie modele są głównie stosowane w przypadku sygnału dyfuzyjnego, jednak w pracy zastosowano je do sygnału dyfuzji-relaksometrii. Celem pracy było zbadanie, czy komponent relaksometryczny wpływa na poprawność wykorzystania modeli biofizycznych. Po raz pierwszy przeanalizowano też zależność dokładności wyznaczanych miar tkankowych od czasu inwersji.

Promotorem pracy był dr inż. Tomasz Pięciak z WEAIiIB oraz z Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación na hiszpańskim Universidad de Valladolid.

Modele biofizyczne umożliwiają bezpośrednie oszacowanie parametrów ilościowych przedziałów wewnątrz i zewnątrzkomórkowych. Prawidłowo wyznaczone miary mikrostrukturalne pozwalają na wnioskowanie na temat histologii tkanki i potencjalnych zmian patologicznych, świadczących o występowaniu różnych urazów lub schorzeń. Więcej informacji na ich temat oraz badań prowadzonych przez Dominikę Ciupek można znaleźć w opublikowanym przez nas wcześniej artykule.

Wyróżnienia

Konkurs „Młodzi Innowacyjni” jest organizowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP z siedzibą w Warszawie. Jest dedykowany absolwentom kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Do XIII edycji konkursu przyjmowane były prace doktorskie, inżynierskie oraz magisterskie. Zakres tematyczny zgłaszanych prac obejmował: automatykę, robotykę oraz pomiary. Ocenie podlegały walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia wyników prac.

Zanim Dominika Ciupek obroniła pracę inżynierską, jej publikacja została przyjęta na prestiżową konferencję ISMRM & SMRT Annual Meeting & Exhibition w Vancouver. Była ona wynikiem półtorarocznej współpracy z naukowcami z Włoch oraz Iranu. Jej praca została również wyróżniona na XXX Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” w Kielcach. Sama praca inżynierska Dominiki Ciupek została wysoko oceniona przez recenzenta zewnętrznego z nowojorskiej NYU School of Medicine.

Złożony przez studentkę AGH projekt „Modelowanie multi-kompartmentowe struktur anizotropowych istoty białej mózgu na podstawie obrazowania dyfuzji-relaksometrii metodą rezonansu magnetycznego”, którego opiekunem naukowym jest dr inż. Tomasz Pięciak, został zakwalifikowany do finansowania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0”.