09.02.2017

„Student-Wynalazca” nagrodzony za wielozadaniowy pojazd podwodny


W VII Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca” Sebastian Dawid Olędzki z AGH otrzymał nagrodę główną za mechanizm, który zastosowano w wynalazku „Pojazd podwodny z kadłubem o zmiennej geometrii”.

Najlepszy spośród 90 rozwiązań

W tym roku na konkurs organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń. Z 25 uczelni z całej Polski nadesłano 90 rozwiązań. Komisja przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, osiem wyróżnień i siedem nagród specjalnych.

Adresatami konkursu byli studenci, doktoranci i absolwenci, którzy w trakcie studiów zostali twórcami bądź współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Patent na sukces

Mechanizm działania robota, którego autorem jest Sebastian Dawid Olędzki, student Inżynierii Mechatronicznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, jest objęty ochroną patentową w Polsce (nr zgłoszenia: P.413003) oraz w Stanach Zjednoczonych (nr zgłoszenia: 15/242,399).

Wiatka – robot z elastycznym kadłubem o zmiennej geometrii

Wielozadaniowy robot podwodny przy niewielkich wymiarach, kosztach produkcji i eksploatacji potrafi wykonywać prace podwodne, takie jak oczyszczanie obiektów (np. ujęć wody, kadłubów jednostek pływających) lub może podnosić z dna zbiorników wodnych poszukiwane obiekty. Prace te wymagają od pojazdu znacznej zdolności do przenoszenia wyposażenia dodatkowego, a więc dużego stosunku masy ładunku użytecznego do masy własnej. Cechą charakterystyczną robota jest elastyczny kadłub o zmiennej geometrii, który pozwala na zanurzenie pojazdu podwodnego poprzez regulację jego wyporności. Kadłub robota podwodnego wykonany jest z lekkiej elastycznej rury z materiału o znacznej wytrzymałości na rozciąganie i umocowanej do zewnętrznego szkieletu o lekkiej konstrukcji. Jest ona wypełniana sprężonym gazem, którego ciśnienie regulowane jest w zależności od chwilowej głębokości zanurzenia pojazdu tak, aby nieznacznie przewyższało ciśnienie wody panujące na danej głębokości i zapewniało kadłubowi odpowiednią sztywność. Stosunek masy ładunku użytecznego przenoszonego przez robota Wiatka do jego masy własnej (obliczony dla istniejącego już funkcjonalnego modelu) wynosi 1:1, w porównaniu z wartością 0,1:1 typową dla robotów dostępnych na rynku. Dla przykładu: robot Wiatka o masie 30 kg będzie w stanie wykonać zadanie, jakie wykonują roboty dostępne na rynku o masie 300 kg. Nośność użyteczna pojazdu według wynalazku jest więc znacznie większa od nośności pojazdów podwodnych obecnych już na rynku. Ponadto układ sterowania głębokością zanurzenia jest znacznie lżejszy i prostszy od analogicznych układów pojazdów podwodnych obecnych już na rynku (nie posiada zbiorników balastowych i całego systemu do ich napełniania i opróżniania, ani pędników pionowych), co czyni go bardziej niezawodnym. Ponadto robot Wiatka oferuje daleko idącą modułowość.

Zespół badawczy

Projekt jest rozwijany przez zespół, w skład którego wchodzą: Sebastian Dawid Olędzki, inż. Jakub Grabek, inż. Łukasz Sadowski, a ich opiekunami naukowymi są dr Wiesław Olędzki oraz dr inż. Daniel Prusak.

Nagrody

Nagrodą główną w konkursie jest udział twórców nagrodzonych rozwiązań w 45. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Ponadto laureaci oraz wyróżnieni wezmą udział w Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków.