26.10.2017

Student AGH autorem jednej z najlepszych prac na międzynarodowym konkursie projektów z dziedziny audio


prezentacja konkursowa projektu

fot. arch. prywatne Bartłomieja Chojnackiego

Inż. Bartłomiej Chojnacki – student Inżynierii Akustycznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki jako jedyny reprezentant Polski dotarł do finału międzynarodowego konkursu projektów z dziedziny audio Student Design Competition. Jego praca dotycząca modelowania w skali zajęła drugie miejsce.

Konkurs Student Design Competition odbywa się dwa razy w roku (w jednym z miast europejskich oraz w Nowym Yorku) przy okazji zjazdu Audio Engineering Society – największej na świecie organizacji zrzeszająca inżynierów dźwięku. Wydarzenie skierowane jest do studentów z całego świata i polega na zaprezentowaniu projektu sprzętu lub oprogramowania z dowolnej dziedziny audio. Mogą wziąć w nim udział zarówno zespoły, jak i uczestnicy indywidualni.

Nagrodzony projekt studenta AGH nosi nazwę Acoustic scale modeling – development of a stand for scattering measurement. Polegał na skonstruowania stanowiska pomiarowego do badań akustycznych współczynnika rozproszenia dźwięku w skali. Akustyczne modele redukcyjne (tworzone w skali, np. 1:8) wymagają znajomości parametrów akustycznych materiałów w zupełnie innym zakresie częstotliwości (w wypadku nagrodzonej pracy było to 800–40 000 Hz). Inż. Bartłomiej Chojnacki skonstruował składające się ze specjalnego źródła dźwięku oraz stolika obrotowego ze sterownikiem urządzenie umożliwiające pomiar współczynnika rozproszenia różnych dyfuzorów akustycznych.

Do konkursu Student Design Competition, który towarzyszył 143. zjazdowi Audio Engineering Society odbywającemu się w Nowym Yorku w dniach 18-21 października br., zakwalifikowano 45 projektów. Wybrano je spośród wszystkich nadesłanych prac, oceniając dokumentację techniczną oraz opisy projektu przygotowane w formie kilkustronicowych publikacji naukowych. Następnie już podczas zjazdu ogłoszono listę siedmiu najlepszych prac. Zadaniem ich autorów było przygotowanie prezentacji projektu dla jury, w składzie którego znaleźli się wybitni specjaliści: prof. Owen Curtin pracujący dla jednego z najlepszych amerykańskich profesjonalnych studiów nagraniowych Bridge Sound and Stage, Charlie DaVane – główny inżynier w firmie MathWorks, w której powstało oprogramowania MATLAB, Robin Lobel – twórca oprogramowania SpectralLayer, Steinunn Arnardottir – szefowa działu oprogramowania niemieckiego przedsiębiorstwa produkującego oprogramowanie muzyczne i współpracujący z nim sprzęt Native Instruments oraz Charlie Slee – przewodniczący brytyjskiej sekcji Audio Engineering Society, a także inżynier w brytyjskiej firmie Big Bear Audio projektującej i tworzącej produkty dla branży akustycznej. Pod uwagę brane były innowacyjność i złożoność projektu oraz ocena merytoryczna prezentacji.

Student AGH za zajęcie drugiego miejsca otrzymał nagrody rzeczowe o łącznej wartości ok. 2500 $ (książki, podzespoły elektroniczne, licencja na program MATLAB), a także nagrodę finansową w wysokości 2000 $, ufundowaną przez firmę API, której założycielem był wybitny pionier w dziedzinie projektów audio Saul Walker.

Bartłomiejowi Chojnackiemu podczas wyjazdu na konkurs  towarzyszył promotor dr inż. Adam Pilch z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki. Podróż do USA i udział w konkursie były możliwe dzięki środkom pochodzącym z projektu Najlepsi z Najlepszych 2.0, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Inż. Chojnacki jest prezesem zarządu Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej działającego przy Laboratorium Akustyki Technicznej AGH. Dodajmy, że w zeszłorocznym konkursie Student Design Competition, który odbył się w Paryżu, również zajął drugie miejsce, a w tym roku zdobył Studenckiego Nobla