11.05.2021

Studenckie projekty z ministerialnym dofinansowaniem


fot. KSAF AGH

Sześć studenckich kół naukowych z AGH otrzymało dofinansowanie na realizację swoich projektów w konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Laureaci z AGH:

 • KiNeMaTicS
  tytuł projektu: AGH Racing – innowacje technologiczne w obszarze pojazdów wyścigowych klasy Formuła Student
  kwota dofinansowania: 70 000 zł

 • Rapid Prototyping
  tytuł projektu: Prototyp wielofunkcyjnej głowicy drukarki 3D umożliwiającej kontrolę jakości w czasie rzeczywistym
  kwota dofinansowania: 69 648 zł

 • AGH MARINES
  tytuł projektu: Rozwój technologii autonomicznych, bezzałogowych pojazdów podwodnych poprzez prace nad AUV „Haller”
  kwota dofinansowania: 68 750 zł

 • AGH Space Systems
  tytuł projektu: Inżynieria kosmiczna w służbie nauki - podsystemy badawcze w projektach KN AGH Space Systems
  kwota dofinansowania: 68 700 zł

 • INTEGRA
  tytuł projektu: Inteligentne systemy zarządzania pojazdami autonomicznymi
  kwota dofinansowania: 58 715 zł

 • GEOWIERT
  tytuł projektu: Głęboki otworowy wymiennik ciepła na bazie wybranego negatywnego otworu geotermalnego
  kwota dofinansowania: 36 500 zł


Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” ma na celu pomoc kołom naukowym w realizacji innowacyjnych projektów, podniesienie jakości działalności oraz usprawnienie mechanizmu transferu technologii i rozwiązań technicznych powstałych w ramach ich działalności do sfery gospodarczej.

Przy ocenie złożonych na konkurs wniosków ważną rolę odgrywał aspekt merytoryczny, głównie przewidywane rezultaty projektu, jego użyteczność oraz zasadność planowanych kosztów realizacji. Nie bez znaczenia był także potencjał wnioskodawcy, czyli możliwości organizacyjne, kompetencje i doświadczenie zaangażowanych osób czy nowatorska forma realizacji projektu i środków technicznych przewidzianych do wykorzystania. Ostatnim z kryteriów była społeczna odpowiedzialność nauki – oceniano znaczenie projektu dla rozwoju społecznego kraju lub regionu oraz jego zasięg oddziaływania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy).

Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów na łączną kwotę ponad 6,5 mln zł. Laureaci zostali wyłonieni spośród 244 wnioskodawców. Kwota dofinansowania jednego projektu mogła wynieść maksymalnie 70 tys. zł.