09.06.2017

Studenckie Noble dla studentów AGH


fot. archiwum prywatne Karoliny Wojtas

fot. archiwum prywatne Bartłomieja Chojnackiego

W gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu Studencki Nobel znalazło się dwoje studentów Akademii Górniczo-Hutniczej: Karolina Wojtas zwyciężyła w kategorii działacz, a inż. Bartłomiej Chojnacki w kategorii IT, fizyka i astronomia.

Karolina Wojtas studiuje Zarządzanie i Inżynierię Produkcji na Wydziale Zarządzania. Jest prezesem Koła Naukowego SIBud AGH, stypendystką Rektora AGH dla najlepszych studentów oraz laureatką konkursu TopMinds. Brała udział w projekcie „Z najlepszymi w przyszłość AGH”. Współpracuje ze start-upem z obszaru sztucznej inteligencji (deep learning). Jest inicjatorką konferencji studenckich. Aktywnie działa na rzecz rozwoju ekosystemu start-upowego w Krakowie. W trakcie pierwszego hackatonu Miasta Krakowa KrakHack zajmowała się doradztwem oraz mentoringiem zespołów. Uczestniczy w programie mentoringowym dla kobiet w IT, gdzie dzieli się doświadczeniem z dziewczynami chcącymi założyć własne start-upy. Prowadzi doradztwo oraz szkolenia dla studentów m.in. na temat wystąpień publicznych.

Na co dzień buduję kapitał społeczny, rozwijając potencjał ludzi, z którymi pracuję przy różnorodnych projektach – mówi laureatka Studenckiego Nobla. Jej plany na przyszłość są ambitne. – Moim celem jest stworzenie do 2037 r. holdingu, w skład którego wejdą dwa akceleratory dla start-upów, magazyn dla młodych przedsiębiorców, fundusz VC inwestujący w start-upy oraz firma consultingowa dla start-upów.

Studentka AGH podkreśla, że udział w konkursie pomógł jej jeszcze bardziej uwierzyć w siebie, a zwycięstwo przyniosło wiele nowych możliwości zawodowych, w tym kilka ofert pracy i propozycji nawiązania współpracy.

Inż. Bartłomiej Chojnacki studiuje Inżynierię Akustyczną na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Jest prezesem zarządu Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej działającego przy Laboratorium Akustyki Technicznej AGH. Brał udział w pracach badawczo-rozwojowych, a także kierował kilkoma projektami finansowanymi z Grantu Rektora dla Kół Naukowych, a były to m.in. projekt i budowa stanowiska lewitacji akustycznej wykorzystującego zjawisko fali stojącej; bezprzewodowe stanowisko kontroli systemu pomiarowego do badania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych; aspekty akustyczne projektowania parków miejskich; zastosowanie mikrokontrolerów oraz minikomputerów w technikach cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz zastosowań pomiarowych akustyki. Bartłomiej Chojnacki zajmuje się także popularyzacją nauki i angażuje studentów do wspólnych działań przy organizowanych przez siebie projektach. Otrzymał stypendium Rektora AGH dla najlepszych studentów za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017. Jest autorem referatów konferencyjnych, a także tekstów publikowanych w uczelnianych oraz krajowych czasopismach i monografiach.

– Zdobyta nagroda stanowi dla mnie ogromną motywację do dalszej pracy. To będzie mój duży atut podczas procesów aplikacyjnych do programów grantowych i stypendialnych, w jakich mam zamiar wziąć udział – mówi laureat, który planuje także rozszerzać swoją działalność społeczną i popularyzatorską.

Studencki Nobel jest ogólnopolskim konkursem organizowanym od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Celem wydarzenia jest wyróżnienie najlepszych spośród aktywnie działających studentów. Organizatorzy chcą umożliwić najzdolniejszym młodym ludziom zaprezentowanie ich osiągnięć, aby mogli zaistnieć w świecie nauki i biznesu. Ceniony wśród społeczności akademickiej Studencki Nobel jest jedynym konkursem takiego formatu organizowanym przez studentów dla studentów.

Dotychczas kapituła wybierała jednego najlepszego laureata. Jednak w tym roku formuła Studenckiego Nobla została zmieniona. Ze względu na realia rynku pracy w konkursie wyodrębniono kilka branż, zgodnych z różnego typu kierunkami studiów: nauki przyrodnicze i energetyka, IT, fizyka i astronomia, medycyna i farmacja, nauki społeczno-ekonomiczne, dziennikarstwo i literatura, sztuka, działacz. O zwycięstwo w każdej kategorii rywalizowało w tym roku blisko 150 studentów z całej Polski.

Tegoroczna gala finałowa odbyła się 5 czerwca w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie.