07.03.2019

Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” z sukcesami na konferencji w Tokio


fot. archiwum prywatne SKN „Zarządzanie”

Podczas odbywającej się w Tokio konferencji ASBMSR-2019 – 5th International Conference on Advancements in Social, Business and Management Sciences Research reprezentanci Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie działającego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii przedstawili realizowany przez nich projekt „AGH Lean Line” oraz odnotowali kilka sukcesów.

Katarzyna Styk zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszą prezentację w ramach sekcji Social Sciences, Humanities Business, Management and Economic Studies. Nagrodzona praca nosiła tytuł „Basic elements of project management on the example of Lean Manufacturing Student Research Group activities carried out at the AGH University of Science and Technology in Cracow”. Z kolei w konkursie na artykuł wśród pięciu najlepszych znalazła się praca autorstwa Katarzyny Styk i Klaudii Drobek o tym samym tytule.

W trakcie konferencji wystąpienia dotyczące „AGH Lean Line” przedstawili także Krzysztof Grzesik i Jakub Liszcz („AGH Leanline Simulation Game as a Method For Lean Manufacturing Training”) oraz Magdalena Kołodziejczak („Continuous improvement education Adaptation of Kaizen philosophy on the example of the student project AGH Lean Line”).

Studencki projekt „AGH Lean Line” dotyczy budowy kompleksowego systemu do nauczania metod i narzędzi Lean Manufacturing. System realizowany jest w oparciu o budowę tzw. domu Toyoty, kwintesencji Lean Manufacturing, tworzonego w swych podstawach poprzez optymalizację miejsca produkcji, maszyn i urządzeń, a także standaryzację pracy, a następnie – w oparciu o powyższe – systematykę przyspieszania działań, przy równoległym podnoszeniu jakości i nie podnoszeniu kosztów. Projekt wykorzystuje również technologie realizujące koncepcję Przemysłu 4.0, czyli automatyzacji procesu produkcji, jak i logistyki, ale także i komunikacji.

W konferencji ASBMSR 2019, która odbyła się w dniach 24-28 lutego 2019 r., uczestniczyło ponad sto największych specjalistów z całego świata zajmujących się badaniami z dziedziny nauk o zarządzaniu, w tym głównie procesami produkcyjnymi.

Wyjazd studentów był możliwy dzięki grantowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskanemu w programie „Najlepsi z Najlepszych 3.0”.