30.05.2018

Studencki projekt z dziedziny audio ze złotą nagrodą na międzynarodowym konkursie


fot. archiwum prywatne Bartłomieja Chojnackiego

Student Inżynierii Akustycznej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki inż. Bartłomiej Chojnacki zdobył złotą nagrodę (gold award) w międzynarodowym konkursie projektów studenckich z dziedziny audio Student Design Competition. Zwycięski projekt o nazwie „Room sound field scanner – engineering method for acoustic fault detection” dotyczy badań nad stopniem rozproszenia pola akustycznego w salach koncertowych i stanowi część pracy magisterskiej, której opiekunem naukowym jest dr inż. Adam Pilch z Katedry Mechaniki i Wibroakustyki.

Na podstawie przygotowanego oprogramowania, algorytmów obliczeniowych i wykonanych pomiarów student AGH jest w stanie obliczyć dokładny kierunek i amplitudę fali akustycznej dochodzącej do danego punktu sali koncertowej, gdzie został umieszczony mikrofon. Analizując rozkład kierunków fali padającej w pewnym odcinku czasowym, autor projektu jest w stanie stwierdzić, czy odbicia są równomiernie rozłożone, czy pole jest dobrze rozproszone oraz czy występuje silna lokalizacja źródła dźwięku, co stanowi dużą wadę sali. Finalnie, z pomocą tych metod, inż. Bartłomiej Chojnacki może zdiagnozować wady akustyczne pomieszczenia już na etapie projektowym. To nowatorskie rozwiązanie jest niezwykle pomocne w projektowaniu sal koncertowych oraz w pracach prowadzonych przez Laboratorium Akustyki Technicznej AGH

Skierowany do studentów z całego świata konkurs Student Design Competition jest organizowany dwa razy w roku (raz w jednym z miast europejskich i raz w Nowym Jorku) przy okazji konwencji Audio Engineering Society (AES) – największa na świecie organizacja zrzeszająca inżynierów dźwięku. Konkurs polega na prezentacji projektów studenckich z dowolnej dziedziny audio.

W tym roku wydarzenie odbyło się w Mediolanie podczas 144. konferencji Audio Engineering Society Convention. Wzięło w nim udział 30 projektów z całego świata zgłoszonych przez osoby indywidualne lub kilkuosobowe zespoły. Polskę, oprócz AGH, reprezentowały dwie drużyny z Politechniki Gdańskiej. Aby dostać się do konkursu, należało przesłać streszczenia projektu, a następnie artykułu z jego opisem. Finaliści musieli dodatkowo przygotować plakat prezentujący projekt i podczas sekcji posterowej obserwowanej przez uczestników konferencji oraz jury musieli przedstawić swoja pracę. W skład jury weszli naukowcy i profesjonaliści z branży audio. Oceniali oni nie tylko wartość naukową, ale przede wszystkim innowacyjność, przydatność i aplikacyjność projektu.

Do finału zakwalifikowano sześć prac zgłoszonych przez studentów z: Graz University of Technology (Austria), Hamburg University of Applied Sciences (Niemcy), McGill University (Kanada) oraz z Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechniki Gdańskiej. Przyznano dwie nagrody złote oraz jedną srebrną. Student AGH otrzymał nagrody rzeczowe o łącznej wartości 2000 $.

Inż. Bartłomiej Chojnacki odniósł jeszcze jeden sukces – został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego zarządu Audio Engineering Society Student Delegate Assembly (AES SDA), czyli studenckiej części Audio Engineering Society. Liczy ona prawie 6000 osób z całego świata, a w skład jej zarządu wchodzą cztery osoby (po dwie z Europy i z Ameryki Północnej/Południowej). AES SDA wchodzi w skład Educational Comitee AES i opiniuje oraz wyznacza trendy w edukacji dla całej organizacji.

Przypomnijmy, że inż. Bartłomiej Chojnacki już w poprzednich latach odnosił sukcesy w konkursie Student Design Competition: zdobył srebrne nagrody w 2016 r. w Paryżu oraz w 2017 r. w Nowym Jorku.