07.06.2022

Studencki Nobel dla studenta z AGH


Na zdjęciu młody mężczyzna w garniturze. Stoi na tle białej ściany, na której widnieją logotypy i nazwa konkursu "Studencki Nobel". W dłoniach trzyma planszę z napisem: 5000 PLN nauki techniczne. Na planszy widoczna jest także nazwa konkursu z logotypem.

fot. archiwum prywatne Pawła Guta

Inż. Paweł Gut, student studiów II stopnia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (kierunek Automatyka Przemysłowa i Robotyka), został laureatem konkursu Studencki Nobel w kategorii nauki techniczne.

Od najmłodszych lat interesowałem się elektroniką oraz automatyką i robotami. Obecnie udzielam się naukowo w dziedzinie automatyki – mówi laureat.

Studia w AGH pozwoliły rozwinąć zainteresowania. Wśród osiągnięć inż. Pawła Guta można wymienić m.in. udział w:

  • grancie TANGO2/NCBR (2017) pn. „Samowzbudny Akustyczny System SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych”; projekt miał na celu opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu diagnostycznego do badania kotew górniczych,
  • projekcie unijnym Inkubator Innowacyjności 4.0 pn.”Metoda przestrzennego skanowania, powierzchni wewnętrznych budynków z wykorzystaniem okularów rozszerzonej rzeczywistości”,
  • międzynarodowej konferencji naukowej Mechatronic Systems and Materials (MSM 2021, Wilno),
  • konferencji naukowych kół studenckich.


Laureat ma na swoim koncie także: publikację dwóch artykułów w czasopiśmie z listy ministerialnej, dwa zgłoszenia patentowe (jako współtwórca), stypendium ministra edukacji narodowej za osiągnięcia naukowe.

Nasz „studencki noblista” działa w dwóch kołach naukowych: KN Sensor, w którym pełni funkcję wiceprzewodniczącego, oraz w AGH NewTech.

Studenckie Noble przyznano w dziewięciu kategoriach. Zwycięzcy otrzymali nagrody w wysokości 5 tys. zł.

Konkurs organizowany jest od 2009 r. przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Umożliwia wyróżniającym się studentom prezentację osiągnięć naukowych i artystycznych. Zgłoszenia oceniane są zarówno przez profesorów polskich uczelni wyższych, jak i studentów.