22.11.2016

Studenci i absolwenci AGH zdeklasowali rywali w konkursie prac dyplomowych PGNiG


fot. archiwum organizatora (PGNiG)

W ogłoszonym przez PGNiG konkursie na najlepsze prace dyplomowe o tematyce związanej z branżą poszukiwawczo-wydobywczą studenci i absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej zajęli pierwsze trzy miejsca w sesji referatowej oraz trzecie miejsce w sesji posterowej. Ponadto prace naszych wychowanków otrzymały wyróżnienia i nagrody publiczności.

Ze zgłoszonych 43 prac do finału zakwalifikowano ponad 20, w tym kilkanaście z AGH. Ich autorzy prezentowali wyniki swoich badań oraz przeprowadzonych analiz przed kadrą menedżerską i ekspertami PGNiG podczas konferencji Geotalent.

Nagrodzone prace studentów i absolwentów AGH w sesji referatowej:

 • I miejsce 
  Badanie związków między parametrami petrofizycznymi wyznaczonymi z geofizyki otworowej i badań laboratoryjnych w utworach zapadliska przedkarpackiego (praca inżynierska) 
  Magdalena Biernat, kierunek studiów: Geofizyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • II miejsce
  Analiza wyników powierzchniowych badań geochemicznych i geofizycznych w rejonie złoża gazu ziemnego Rudka (praca magisterska)
  Anna Twaróg, kierunek studiów: Geologia Naftowa na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • III miejsce
  Wpływ nanoporowatości na szacowanie zasobów złóż gazu ziemnego w warstwach łupkowych (praca magisterska)
  Michał Korzec, kierunek studiów: Inżynieria Naftowa i Gazownicza na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • wyróżnienie
  Charakterystyka parametrów zbiornikowych dolomitu głównego (Ca2) w profilach odwiertów Struga-1 i Sieraków-1 (praca magisterska)
  Ewa Pstrucha, kierunek studiów: Geologia na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony środowiska
 • nagroda publiczności 
  Projekt zabiegu szczelinowania hydraulicznego (praca inżynierska)
  Radosław Budzowksi, kierunek studiów: Górnictwo i Geologia na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Nagrodzone prace studentów i absolwentów AGH w sesji posterowej:

 • III miejsce
  Projekt aplikacji komputerowej do prognozowania eksploatacji złóż ropno-gazowych metodą bilansu masy (praca inżynierska)
  Edyta Mikołajczak, kierunek studiów: Inżynieria Naftowa i Gazownicza na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu
 • wyróżnienie i nagroda publiczności
  Modele prędkościowe na podstawie geofizyki otworowej dla współpracy z sejsmiką (praca magisterska)
  Agata Śmietana, kierunek studiów: Geofizyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Konkurs odbył się po raz pierwszy i stanowił część Programu GeoTalent. Skierowany był do studentów i absolwentów wszystkich uczelni w Polsce, maksymalnie do 3 lat od obrony pracy dyplomowej. Zgłaszać można było prace: licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie. Oceniała je komisja konkursowa złożona z ekspertów z Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG, Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz kadry naukowej.