01.02.2021

Studenci AGH wśród autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu geodezji i kartografii


Wydma Łącka. Fot. Katarzyna Witkowska (CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40161924)

W ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych obronionych na kierunku geodezja i kartografia uznanie komisji zdobyły aż cztery dysertacje studentów Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.


Celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania. Brano pod uwagę także stopień trudności podjętego zadania, nowatorski i twórczy charakter pracy oraz formę prezentacji i szatę graficzną.

W kategorii najlepszych prac inżynierskich laureatkami I miejsca zostały Maria Małgorzata Zegar i Aleksandra Jasińska za pracę „Analiza jakości modeli Wydmy Łąckiej opracowanych z wykorzystaniem BSL” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Krystiana Pyki, Kacper Mikołajczyk zaś uzyskał wyróżnienie za rozprawę „Wykorzystanie nowoczesnych technologii geodezyjnych w inwentaryzacji Kopca Krakusa w Krakowie”, której promotorem był dr inż. Rafał Gawałkiewicz.

W kategorii najlepszych prac magisterskich II miejsce zajął Jakub Gruca, autor pracy „Opracowanie wtyczki do QuantumGIS do planowania nalotów fotogrametrycznych” napisanej pod kierunkiem dr. inż. Antoniego Rzoncy, a wyróżnieniem nagrodzono pracę Radosława Andrzeja Polaka „Wykorzystanie obrazów Google Earth Engine w kontroli IACS” promowaną przez prof. dr hab. inż. Beatę Hejmanowską.

Organizatorami konkursu pod patronatem Komitetu Geodezji PAN są Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz główny geodeta kraju. Do tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 53 prace, z czego warunki formalne spełniało 45: 29 magisterskich (najwięcej – dziewięć – z AGH) oraz 16 inżynierskich. Oceniała je 21-osobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. Zdzisława Kurczyńskiego, w skład której weszli przedstawiciele nauki, administracji oraz wykonawstwa geodezyjnego.

Uroczystość wręczenia nagród jest zaplanowana na przełom marca i kwietnia br.