06.04.2017

Studenci AGH nagrodzeni na najbardziej prestiżowej wystawie wynalazków w Europie


Twórcy robota podwodnego Wiatka, fot. arch. S. Olędzki

Robot z elastycznym kadłubem o zmiennej geometrii, fot. arch. S. Olędzki

Robot podwodny ze zmienną geometrią kadłuba oraz system „Total Car Rescue” chroniący kierowców przed zaśnięciem to wynalazki studentów AGH, które zostały nagrodzone złotymi medalami z wyróżnieniem na najbardziej prestiżowej wystawie wynalazków w Europie „Geneva Inventions”.

Robot z elastycznym kadłubem o zmiennej geometrii

Projekt został opracowany przez zespół wywodzący się z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w składzie: Sebastian Dawid Olędzki, inż. Jakub Grabek, inż. Łukasz Sadowski, a ich opiekunami naukowymi są dr Wiesław Olędzki oraz dr inż. Daniel Prusak. Wynalazek komercjalizowany jest w ramach spółki typu spin-off Bisonte, założonej we współpracy z uczelnią.

Wiatka to wielozadaniowy robot podwodny, który przy niewielkich wymiarach, kosztach produkcji i eksploatacji, potrafi wykonywać prace podwodne, takie jak inspekcja i oczyszczanie obiektów (np. ujęć wody, kadłubów jednostek pływających) lub może podnosić z dna zbiorników wodnych poszukiwane obiekty. Prace te wymagają od pojazdu znacznej zdolności do przenoszenia wyposażenia dodatkowego, a więc dużego stosunku masy ładunku użytecznego do masy własnej. Robot Wiatka oferuje również daleko idącą modułowość w zakresie napędów, zasilania i głowic obserwacyjnych. Jest to pierwszy na świecie miniROV mogący przenosić ładunki o znacznej masie wyręczając tym samym nurków przy wykonywaniu najniebezpieczniejszych podwodnych prac np. w środowisku skażonym.

Cechą charakterystyczną robota jest elastyczny kadłub o zmiennej geometrii, który pozwala na zanurzenie pojazdu podwodnego poprzez regulację jego wyporności. Kadłub robota podwodnego wykonany jest z lekkiej elastycznej rury, z materiału o znacznej wytrzymałości na rozciąganie i umocowanej do zewnętrznego szkieletu o lekkiej konstrukcji. Jest ona wypełniana sprężonym gazem, którego ciśnienie regulowane jest automatycznie w zależności od chwilowej głębokości zanurzenia pojazdu tak, aby nieznacznie przewyższało ciśnienie wody panujące na danej głębokości i zapewniało kadłubowi odpowiednią sztywność.

Konstrukcja została opracowana z dbałością o środowisko. W całym robocie nie ma ani jednego ruchomego uszczelnienia, w związku z czym w celu zapewnienia szczelności nie ma potrzeby stosowania żadnych smarów, które mogłyby się przedostać do wody. Dwuosiowa głowica obserwacyjna poruszana jest wyłącznie przy pomocy sprzęgieł magnetycznych, a zastosowane pędniki smarowane i chłodzone są wodą. Mechanizm działania robota jest objęty ochroną patentową w Polsce (nr zgłoszenia: P.413003) oraz w Stanach Zjednoczonych (nr zgłoszenia: 15/242,399).

Nie jest to pierwsze wyróżnienie w tym roku, jakie otrzymali konstruktorzy z AGH, gdyż udział w wystawie w Genewie zapewnił im tegoroczny sukces w konkursie „Student Wynalazca”.

System chroniący kierowców przed zaśnięciem „Total Car Rescue”

Wojciech Żdżarski, student Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji wspólnie z przyjacielem Arkadiuszem Szczepankiem z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego stworzyli innowacyjny system chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy samochodem.

Urządzenie bazuje na czterech ideowych filarach – kompleksowości, nieinwazyjności, intuicyjności i prewencji. Można je zamontować na szybie samochodu w ciągu kilku minut – od tego momentu nie będzie wymagać jakiejkolwiek dodatkowej aktywności ze strony kierowcy. Jego kluczowe cechy to matematyczne przewidywanie przyszłości i wieloetapowa personalizacja wyników, jak również całkowita niezależność od działań użytkownika.

System nie wykrywa faktu zaśnięcia, lecz określa prawdopodobieństwo spadku koncentracji lub nadmiernego zmęczenia w najbliższym czasie, co jest możliwe dzięki konwersji 14 wielkości fizycznych (parametry biometryczne, aktywność kierowcy na drodze oraz czynniki otoczenia) na język matematyki za pomocą autorskich algorytmów.

Działanie urządzenia ma być modyfikowane i dostosowywane do konkretnego użytkownika dzięki dwóm niezależnym mechanizmom: zastosowaniu sieci neuronowej, która analizuje cechy organizmu danej osoby i wprowadza adekwatne zmiany do algorytmów decyzyjnych (wartości progowe do alarmów, kształt wykresów funkcji) oraz na podstawie danych uzyskanych w aplikacji mobilnej, która całodobowo bada aktywność kierowcy i informuje system na temat szczegółowych okoliczności, w których wsiada on do samochodu.

Młodzi konstruktorzy rozpoczęli pracę nad projektem już w szkole średniej. W trakcie studiów mimo kilometrów dzielących Kraków i Warszawę, nie zaprzestali działań. Do ich wspólnych osiągnięć należą m.in. nagroda za aplikację „Localfie” w międzynarodowym konkursie Berlin Startup Calling, II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Młody Wynalazca”, złoty medal na targach „Brussels Innova” oraz nagrody w konkursie E(x)plory. Ambicją studentów jest stworzenie urządzenia, które trafi na rynek.

Największa wystawa w Europie

45. Międzynardowa Wystawa Wynalazków „International Exhibition of Inventions – Geneva” odbyła się w dniach 29 marca – 2 kwietnia. To największa wystawa wynalazków w Europie, która stanowi forum wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy wynalazcami, przemysłem i biznesem. W tym roku swoje prace zaprezentowało 725 wystawców z 40 krajów. W sumie można było podziwiać ponad 1000 innowacyjnych rozwiązań. Wśród wystawców znaleźli się niezależni twórcy, przedstawiciele firm, uczelni oraz agencji rządowych.