11.12.2012

Rozstrzygnięcie XIV edycji Konkursu Prac Dyplomowych ASTOR

Laureatem I miejsca tegorocznej edycji konkursu ASTOR na najlepszą pracę dyplomową został pan Przemysław Kękuś. W gronie finalistów znalazł się również pan Mateusz Leszczyński. Nagrodę przyznaną przez firmę Astor dla Akademii Górniczo-Hutniczej odebrał również dr inż. Andrzej Sioma z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.


Rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu połączone z seminarium pt. „Moc technologii dla edukacji” odbyło się 30 listopada br. w Krakowie podczas spotkania zorganizowanego przez firmę ASTOR. Uczestniczyli w nim przedstawiciele uczelni technicznych z całej Polski, promotorzy prac, finaliści konkursu oraz przedstawiciele mediów.

 

Do finału zakwalifikowało się 6 najlepszych dyplomantów. Kapituła konkursu wybrała 3 najlepsze i jednocześnie najciekawiej zaprezentowane prace.

 

I miejsce w Konkursie Prac Dyplomowych ASTOR:

  • Przemysław Kękuś - „Projekt oraz realizacja systemu sterowania robotem przemysłowym klasy SCARA"
    Praca napisana pod kierunkiem dr. inż. Jacka Augustyna (WEAIiIB).

 

Wśród finalistów znalazł się:

  • Mateusz Leszczyński - „Stanowisko do badania wpływu doboru parametrów serwonapędu na pracę układu"Praca napisana pod kierunkiem dr. hab. inż. Macieja Petko (WIMiR).

 

W kategorii ośrodków naukowo-badawczych - nagrodę dla Akademii Górniczo-Hutniczej wręczono również dr. inż. Andrzejowi Siomie z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Nagrody otrzymały te wydziały, katedry, uczelnie bądź osoby, które w opinii firmy w ciągu 25 lat istnienia ASTORa - najbardziej przyczyniły się do rozwoju współpracy między ASTORem a edukacją.

 

Podczas spotkania odbyło się również seminarium pt. „Moc technologii dla edukacji”, które zostało poświęcone zagadnieniom pozyskiwania funduszy unijnych na cele dydaktyczne. Zaproszeni prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem projektów edukacyjnych. Głos zabrał również Przewodniczący Koła Naukowego INTEGRA - Mateusz Bryła, który zaprezentował postępy w budowie łazika marsjańskiego, konstruowanego przy wsparciu firmy ASTOR.

 

Konkurs ASTOR na najlepszą pracę dyplomową, od czternastu już lat pozwala absolwentom uczelni technicznych dobrze przygotować się do wejścia na rynek pracy. Organizator konkursu zachęca przyszłych inżynierów do tworzenia prac dyplomowych w oparciu o rozwiązania globalnych dostawców. Tematyka prac zgłaszanych do konkursu może być związana z systemami sterowania linią produkcyjną, monitoringiem i wizualizacją procesów przemysłowych, automatyzacją procesów produkcyjnych lub stanowiskami zrobotyzowanymi. Jury, oceniając prace, zwraca szczególną uwagę na innowacyjność, poziom technicznego wykonania oraz możliwość wdrożenia w praktyce.