17.06.2021

Reprezentacja AGH najlepsza na światowej konferencji dot. racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi


Reprezentacja AGH okazała się najlepszym zagranicznym zespołem w konkursach na najlepsze wystąpienia, które odbyły się w ramach konferencji dotyczącej racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi – 17th International Forum-Contest of Students and Young Researchers. Warto dodać, że jest to jedna z największych na świecie konferencji naukowych młodych uczonych.

AGH reprezentowali członkowie kół naukowych, laureaci 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH.

Tytuł „najlepszego mówcy konferencji” uzyskali

w sesjach studentów:


w sesjach doktorantów:


XVII konferencja Topical Issues of Rational Use of Natural Resources odbyła się w formie hybrydowej w dniach 30 maja – 6 czerwca 2021 r. W 17 sekcjach tematycznych wzięło udział ponad 1100 uczestników reprezentujących ponad 50 krajów. Patronat nad wydarzeniem objęło UNESCO.

Wszystkie wyniki konferencyjne