16.06.2021

Rektor AGH prof. Jerzy Lis członkiem Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju


fot. źródło https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

Rektor AGH prof. Jerzy Lis został powołany do Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. 14 czerwca 2021 r. nominacje członkom rady wręczył w Warszawie wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

Rada będzie organem pomocniczym ministra. Do jej zadań będzie należało:

  • identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju,
  • opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan dla Pracy i Rozwoju (Rada będzie mogła zapraszać na swoje posiedzenia osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w jej pracach),
  • inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju,
  • podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju.


Nominacje otrzymały 32 osoby, wśród których są rektorzy czołowych polskich wyższych uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk oraz instytutów badawczych.

Przewodniczącą Rady została Anna Budzanowska, była wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021).