18.01.2019

Przełamujący bariery studenci AGH nagrodzeni


Pięcioro studentów Akademii Górniczo-Hutniczej zostało nagrodzonych za zaangażowanie w wolontariat, działania w stowarzyszeniach i organizacjach studenckich oraz za pomoc osobom niepełnosprawnym. Otrzymali stypendia w ramach programu realizowanego przez Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH i ArcelorMittal Poland „STALe przełamując bariery”.

Stypendia o łącznej wartości 30 tys. zł wręczyła laureatom prof. Barbara Gąciarz, Pełnomocnik Rektora AGH ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Magdalena Kuśmierz z Biura Odpowiedzialności Biznesu ArcelorMittal Poland.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: dla studentów z niepełnosprawnościami, którzy przełamują swoje bariery i działają społecznie oraz dla studentów działających na rzecz niepełnosprawnych kolegów z AGH.

Laureaci konkursu: 

  • Klaudia Dziadek – studentka Wydziału Metali Nieżelaznych, angażuje się przed wszystkim w akcje, które pozwalają uświadamiać innych i oswajać ich z zagadnieniami dotyczącymi dysfunkcji narządu wzroku. Koordynowała m.in. projekt Exchange Ability w organizacji studenckiej Erasmus Student Network i zorganizowała projekt „You don’t need eyes to see”. Jest również cheerleaderką w AZS AGH, układa choreografie i tańczy.

  • Dominik Błaszczyk – student Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, działa m.in. w kole naukowym i Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych AGH. Organizuje spotkania integracyjne i doradza niepełnosprawnym studentom. Ponadto jest wielkim miłośnikiem pokera – uczy gry i organizuje turnieje.

  • Paweł Bieniek – student Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, jest wolontariuszem, pomaga dzieciom i osobom ubogim oraz współorganizuje Światowy Dzień Ubogich. Działa także w Kole Naukowym Geologów i jest utytułowanym pływakiem oraz biegaczem.

  • Mateusz Krzyszkowski – student z Wydziału Humanistycznego, jest jednym z założycieli fundacji na rzecz rozwoju kultury fizycznej „Nie widząc przeszkód”. Aktywnie działa i promuje sport wśród dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Sam bardzo lubi blind football – gra w reprezentacji Polski w tej dyscyplinie.

  • Radosław Grajny – student Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, pomaga kolegom z niepełnosprawnościami w codziennych trudnościach i w zdobywaniu materiałów do nauki. Organizuje wydarzenia integracyjne w AGH. Hobbystycznie zaś, jako perkusista zespołu Sweet Molly, bierze udział w koncertach charytatywnych. 


Współpraca Biura ds. Osób Niepełnosprawnych i ArcelorMittal Poland rozpoczęła się w 2012 r. Wtedy po raz pierwszy wspólnie zrealizowaliśmy konkurs stypendialny „STALe przełamując bariery” dla studentów z niepełnosprawnościami – mówi Anna Lulek z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych AGH – Na przestrzeni siedmiu edycji konkursu stypendia otrzymało już 23 studentów AGH, którzy pomimo swoich ograniczeń zdrowotnych wykazali się m. in.: działalnością naukową, sportową i społeczną. Łączna kwota stypendiów dla nich sięgnęła 150 tysięcy złotych. W ubiegłym roku, rozwijając ideę konkursu, skierowaliśmy go do wszystkich studentów AGH, którzy nieśli pomoc swoim kolegom z niepełnosprawnościami. To nie tylko możliwość docenienia pracy studentów, ale także wzmocnienia motywacji i aktywizacji do pracy na rzecz innych – dodaje.