26.05.2020

Prof. Piotr Chołda w Komitecie Polityki Naukowej


25 maja 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał akty powołania członków Komitetu Polityki Naukowej (KPN), którego nowa kadencja potrwa od 1 czerwca br. do 31 maja 2022 r. Wśród powołanych znalazł się dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH, z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

KPN jest organem pomocniczym ministra w zakresie polityki naukowej państwa. Komitet przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez ministra.

W skład KPN wchodzi 12 członków powołanych przez ministra. Kadencja KPN trwa 2 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję członka KPN nie dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. Pracami KPN kieruje przewodniczący, wybierany przez KPN spośród jego członków. Powołany skład KPN odzwierciedla spektrum polskiej nauki i jej wysoki poziom w wielu dziedzinach, a także zróżnicowanie geograficzne najlepszych polskich ośrodków naukowych i akademickich.

Skład Komitetu Polityki Naukowej kadencji 2020–2022:

 • prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta,
 • dr hab. inż. Piotr Chołda, prof. AGH,
 • dr hab. Maciej Duszczyk,
 • prof. dr hab. Marek Figlerowicz,
 • dr Agata Karska,
 • prof. dr hab. Magdalena Król,
 • dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG,
 • dr hab. Beata Mikołajczyk, prof. UAM,
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko,
 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk,
 • prof. dr hab. Jacek Semaniak,
 • dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW.