18.09.2019

Prof. Janusz Kowal przewodniczącym jednego z zespołów nauk w RDN


Prof. dr hab. inż. Janusz Kowal z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki został wybrany na przewodniczącego Zespołu II Nauk Inżynieryjno-Technicznych Rady Doskonałości Naukowej (RDN). Wybory odbyły się 17 września 2019 r. w Warszawie.

Rada Doskonałości Naukowej to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Dba o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Docelowo RDN zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi.

W ramach RDN działają zespoły do spraw:

  • nauk humanistycznych,
  • nauk inżynieryjno-technicznych,
  • nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
  • nauk rolniczych,
  • nauk społecznych,
  • nauk ścisłych i przyrodniczych,
  • nauk teologicznych,
  • sztuki.


W skład każdego zespołu wchodzą członkowie RDN wybrani jako przedstawiciele danej dyscypliny.