01.07.2021

Prof. Janusz Gołaś w prezydenckiej Radzie ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych


fot. źródło www.prezydent.pl

Prof. dr hab. Janusz Gołaś z Wydziału Energetyki i Paliw znalazł się w gronie ekspertów zasiadających w powołanej 30 czerwca 2021 r. przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Radzie ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych. Tego samego dnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie rady. 

Do zadań rady należeć będzie w szczególności: wsparcie działań Prezydenta w kontekście analizy aktualnych problemów w zakresie środowiska, energii i zasobów naturalnych; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych w tych tematach; tworzenie forum debaty i dialogu w tym zakresie, a także edukacja oraz promocja działań i inicjatyw służących ochronie środowiska naturalnego.

Rada ds. Energii, Środowiska i Zasobów Naturalnych jest kolejną (po Radzie ds. Ochrony Zdrowia, Radzie ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Radzie ds. Społecznych) powstałą w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Pracom rady przewodniczyć będzie prezydencki doradca Paweł Sałek, który zajmował się dotychczas kwestiami związanymi z energią, środowiskiem i ochroną klimatu. Zasiadający w radzie eksperci reprezentują różnorodne środowiska, są zarówno naukowcami, jak i praktykami w swoich dziedzinach.

Prof. dr hab. Janusz Gołaś do 2020 r. kierował Katedrą Chemii Węgla i Nauk o Środowisku na Wydziale Energetyki i Paliw. Jest autorem m.in. ponad 450 publikacji, dwóch książek i jednego patentu oraz prezentacji w czasopismach o uznaniu międzynarodowym. Wypromował 13 prac doktorskich, w tym siedem wyróżnionych. W latach 1995–2005, jako dyrektor International School of Technology, koordynował międzynarodowy program studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w AGH w języku angielskim w oparciu o umowę o podwójnym dyplomowaniu z Illinois Institute of Technology (Chicago, USA). Jako Pełnomocnik Rektora stworzył w latach 2007–2016 uczelnianą Bazę Przedmiotów w Języku Angielskim. W różnych programach prowadził i prowadzi wykłady w języku angielskim. Kierował 13 projektami finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dwoma projektami edukacyjnymi Funduszu Marii Curie dotyczącymi implementacji studiów inżynierskich prowadzonych w języku angielskim do polskiego systemu edukacyjnego. Autor i kierownik realizowanego w AGH w latach 2000–2010 projektu badawczo-dydaktycznego (Department of Environmental Sciences) finansowanego przez Fundację Kościuszkowską z siedzibą w Nowym Jorku.
Kierownik i koordynator projektu Development of Coal Gasification Technology for HighEfficiency Fuel and Power Production (CoalGas) finansowanego przez Unię Europejską za pośrednictwem KIC InnoEnergy. W latach 2004–2009 kierował programem dotyczącym analityki rtęci w środowisku w projekcie europejskim finansowanym w ramach 6. Programu Ramowego AQUATERRA.
Prof. Janusz Gołaś ma za sobą kilkuletnie pobyty naukowe na uniwersytetach amerykańskich (State University of New York, University of Illinois, National Science Foundation). W latach 2012–2014 był europejskim koordynatorem ds. absolwentów (Transition and Alumni Officer) w programach studiów magisterskich realizowanych w ramach KIC Innoenergy. Od 2000 r. do chwili obecnej jest członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Przez dwie kadencje, w latach 2016–2020, był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego Małopolska. Obszary jego działalności naukowej w ostatnich latach to analityka środowiskowa i przemysłowa oraz chemia środowiska.