24.09.2015

Prof. Jan Chłopek i prof. Jerzy Wiciak Honorowymi Ambasadorami Kongresów Polskich


Miło nam poinformować, że prof. dr hab. inż. Jan Chłopek z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz prof. dr hab. Jerzy Wiciak z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zostali wyróżnieni tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.

 

Uroczysta gala wręczenia dyplomów dla Ambasadorów Kongresów Polskich odbyła się 17 września 2015 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Tytuł przyznawany jest osobom organizującym w Polsce spotkania i wydarzenia z dziedziny biznesu, nauki, kultury i sportu, promującym w swych międzynarodowych środowiskach wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce międzynarodowego wydarzenia.

 

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Do tej pory tytuł otrzymało ponad 200 osób, a w pracach kapituły programu uczestniczyło grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki, gospodarki i kultury. W tegorocznej edycji programu do grona ambasadorów dołączyło 20 osób.

 

Prof. Jan Chłopek został uhonorowany za organizację i przewodniczenie „27. Europejskiej Konferencji Biomateriałów ESB 2015”, która odbyła się w dniach od 30 sierpnia do 3 września 2015 r., w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Była to prestiżowa, międzynarodowa konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, podczas której naukowcy i inżynierowie z różnych dziedzin poruszali bieżące problemy dotyczące najnowszych badań w dziedzinie biomateriałów. Konferencja „ESB 2015” zorganizowana została przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów przy współpracy Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. W konferencji wzięło udział blisko 1000 osób, z czego znakomitą większość stanowili goście zagraniczni ze wszystkich kontynentów. Podczas wydarzenia przedstawiono m.in. 8 wykładów plenarnych, 277 prezentacji ustnych oraz 534 postery.

 

Prof. Jerzy Wiciak został uhonorowany za organizację i przewodniczenie siódmej konferencji „Forum Acusticum 2014” (FA2014), która odbyła się w dniach 7-12 września 2014 r. w Krakowie. „Forum Acusticum” jest międzynarodową, cykliczną konferencją organizowaną co 3 lata przez towarzystwa akustyczne z różnych krajów. To jedna z największych europejskich konferencji poświęconych ogólnym zagadnieniom akustycznym, każdorazowo skupia kilkuset naukowców z całego świata, jak również przedsiębiorców zaangażowanych w tę tematykę. Konferencja „FA 2014” była połączona z „61. Otwartym Seminarium Akustycznym” oraz z sesjami tematycznymi zorganizowanymi wspólnie przez Polskie Towarzystwo Akustyczne (PTA)  i Japońskie Towarzystwo Akustyczne. Konferencja została organizowana przez PTA pod patronatem European Acoustics Association przy współudziale Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. W trakcie sesji naukowych wygłoszono 623 referaty, 20 wystawców przedstawiło najnowsze rozwiązania inżynierskie, a w konferencji uczestniczyło około 800 słuchaczy z 42 krajów.