17.09.2020

Prof. Artur Rydosz w finale Nagród POLITYKI


Prof. Artur Rydosz

Tygodnik „Polityka” ogłosił listę finalistów jubileuszowych, 20. Nagród Naukowych POLITYKI. Wśród finalistów znalazł się dr hab. inż. Artur Rydosz, prof. AGH, z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, nominowany w kategorii „Nauki techniczne”.

 

Prof. Artur Rydosz jest absolwentem AGH na kierunku elektronika i telekomunikacja. Stopień naukowy doktora otrzymał, obroniwszy z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Detekcja gazów o małych koncentracjach z użyciem mikroprekoncentratorów”. W roku 2019 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie: automatyka, elektronika i elektrotechnika za cykl publikacji: „Nanowarstwowe sensory gazów do zastosowań w detekcji biomarkerów”. Jest autorem lub współautorem ponad 100 prac naukowych, w tym w renomowanych czasopismach medycznych. W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z czujnikami gazów, układami zatężania (prekonentracji) i wykorzystaniem czujników do zastosowań medycznych. Otrzymał m.in. stypendia MNiSW i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START-2015/START-2016 oraz Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców na lata 2019–2022. Obecnie realizuje finansowany przez Narodowe Centrum Nauki projekt „Badania nad wpływem techniki GLAD na własności 3S (czułość, selektywność, stabilność) sensorów gazów o zwiększonej odpowiedzi na biomarkery cukrzycy obecne w wydychanym powietrzu”. Jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w AGH.

Fundacja Tygodnika „Polityka” od 2001 r. prowadzi program stypendialny dla młodych naukowców „Zostańcie z nami!” – od 2011 r. pod nazwą Nagrody Naukowe. Adresuje go do osób, które w ciągu ostatniego roku lub dwóch minęły ważny kamień milowy w życiu zawodowym (takim osiągnięciem może być praca doktorska, habilitacyjna, książka, ważny artykuł naukowy, zakończenie badań albo ich rozpoczęcie, zbudowanie zespołu, objęcie istotnej funkcji w instytucji naukowej). Fundacja promuje w ten sposób wartościowy wzór kariery na przekór popkulturowym trendom. Spośród setek kandydatur co roku wyłania 15 finalistów w pięciu dziedzinach nauki: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, o życiu i techniczne. Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie kapituły: profesorską i społeczną. W 2020 r. piątka laureatów otrzyma Nagrody Naukowe – stypendia w wysokości 15 tys. zł oraz wywiad w tygodniku „Polityka”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 października br.