05.12.2012

Prof. Antoni Tajduś członkiem Rady NCBR

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka z dniem 30 listopada br. powołała nowy skład Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wśród kandydatów zgłoszonych przez środowiska naukowe znalazł się prof. Antoni Tajduś (Rektor AGH w kadencjach 2005-2008 i 2008-2012).


Rada Centrum jako ciało doradcze i opiniotwórcze wypowiada się w sprawach określania proponowanych zadań badawczych służących realizacji strategicznych programów badań naukowych i rozwojowych, warunków konkursów na wykonanie prac badawczych oraz innych zadań wynikających z przepisów ustawy. Posiada decydujący głos w zakresie ustanawiania składu zespołów ekspertów i rozporządzania majątkiem Centrum. Na etapie projektu opiniuje również roczny plan finansowy, plan działalności Centrum oraz sprawozdania Dyrektora nt. działalności Centrum.

 

W skład Rady wchodzą przedstawiciele Prezydenta RP, administracji rządowej, a także wybitne osobistości reprezentujące środowiska naukowe, gospodarcze i finansowe.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

 

Szczegółowe informacje: www.ncbir.pl