09.11.2020

Prof. Andrzej Jajszczyk wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych


fot. źródło www.histroia. agh.edu.pl

Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wybrała prof. Andrzeja Jajszczyka na stanowisko wiceprzewodniczącego ERC. Profesor, który przejmie swoje obowiązki od 1 stycznia 2021 r., będzie odpowiadał za działania ERC w dziedzinie nauk fizycznych i technicznych (Physical and Engineering Sciences).

Prof. Andrzej Jajszczyk jest wybitnym specjalistą w dziedzinie telekomunikacji, telekomutacji i sieci telekomunikacyjnych. Jego badania naukowe obejmują przede wszystkim metody analizy i syntezy cyfrowych pól komutacyjnych, w tym pól ATM, a także gigabitowych sieci optycznych oraz zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi. Prace Profesora na temat teorii telekomutacji zapoczątkowały rozwój dalszych badań w kraju i za granicą. Profesor ściśle współpracował z przemysłem, prowadząc liczne programy badawcze dotyczące projektowania i analizy cyfrowych systemów komutacyjnych i sieci telekomunikacyjnych oraz wykonując ekspertyzy na zlecenia czołowych firm w Polsce i za granicą.

Prof. Andrzej Jajszczyk od 1999 r. jest związany z Katedrą Telekomunikacji Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, w której w latach 2000–2005 pełnił funkcję zastępcy kierownika.

Jest autorem bądź współautorem 12 książek, ponad 300 artykułów naukowych (w tym ponad 60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), a także 19 patentów związanych przede wszystkim z Internetem, optycznymi sieciami telekomunikacyjnymi i węzłami sieci oraz ponad 60 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego. Był redaktorem naczelnym amerykańskiego czasopisma „IEEE Communications Magazine", wprowadzając miesięcznik na pierwsze miejsce wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii współczynnika wpływu (impact factor).

W 2008 r. otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011–2015 był pierwszym dyrektorem Narodowego Centrum Nauki. Członek Rady Muzeum Narodowego w Krakowie (2011–2015). Wiceprezes zarządu Fundacji Kyoto-Kraków i członek Klubu Krakowskiego. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i prezes Oddziału PAN w Krakowie. Przedstawiciel Polski w International Federation for Information Processing. Zasiada w Komitecie Polityki Naukowej. Od stycznia 2017 r. był członkiem Rady Naukowej ERC. We wrześniu 2017 r. został wybrany na członka zwyczajnego europejskiej akademii nauk Academia Europaea.

Drugim nowo powołanym przez Radę Naukową ERC wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych został prof. Nektarios Tavernarakis – profesor biologii układów molekularnych w Medical School of the University of Crete (Heraklion, Grecja), członek Rady Naukowej ERC od 2016 r., przewodniczący Rady Dyrektorów w Foundation for Research and Technology-Hellas (FORTH). Będzie odpowiadał za dziedzinę nauk o życiu (Life Sciences).

Obaj nowi wiceprzewodniczący dołączą do prof. Eveline Crone (Uniwersytet w Leiden, Holandia), która kontynuuje swój mandat wiceprzewodniczącej i odpowiada za nauki społeczne i humanistyczne. Cała trójka będzie pełnić jednocześnie funkcje zastępców przewodniczącego ERC. Tymczasowo, od 24 lipca br. do momentu wyłonienia nowego, jest nim prof. Jean-Pierre Bourguignon (École Polytechnique, Francja). Jego poprzednik, prof. Mauro Ferrari, w kwietniu zrezygnował ze stanowiska.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych jest niezależną instytucją mającą na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych niezależnie od dziedziny badań. Ustanowiona w lutym 2007 r. działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. ERC składa się z rady naukowej, najwyższego organu decyzyjnego ERC ustalającego m.in. ogólną strategię działań, oraz agencji wykonawczej, która wciela w życie strategię ERC.