13.01.2017

Prof. Andrzej Jajszczyk jedynym Polakiem powołanym do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych


Prof. Andrzej Jajszczyk. Zdjęcie: www.nkn.gov.pl

Prof. Andrzej Jajszczyk został powołany przez Komisję Europejską do Rady Naukowej określającej podstawowe zasady działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Profesor jest jednym z trzech Polaków w historii, którzy dołączyli do tego zaszczytnego grona, a w także będzie jedynym Polakiem w rozpoczynającej się czteroletniej kadencji Rady. 

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) została powołana 10 lat temu i jest agencją grantową finansującą pionierskie badania naukowe, w tym przede wszystkim interdyscyplinarne projekty, o wysokim stopniu ryzyka, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Roczny budżet ERC w 2016 r. wynosił prawie 1,7 miliardów euro. 

W skład Rady Naukowej ERC wchodzi 22 uczonych reprezentujących różne dziedziny. Jej członkami byli i są najwybitniejsi przedstawiciele europejskiego środowiska naukowego, w tym dwóch laureatów Nagrody Nobla. Kandydatów do Rady zgłaszają organizacje i jednostki związane z nauką. Spośród kilkudziesięciu kandydatur z całej Europy, nowi członkowie wybierani są przez siedmioosobowy zespół wybitnych uczonych, którym obecnie kieruje rektor Uniwersytetu Cambridge.

Rada Naukowa ERC definiuje rodzaje i zasady przyznawania grantów, określa poziom ich finansowania, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wyniki działania systemu grantowego ERC z naukowego punktu widzenia. Członkowie Rady działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych bądź narodowych. Przewodniczącym Rady jest obecnie profesor Jean-Pierre Bourguignon z Francji. 

Wśród czterech nowych członków, których nazwiska ogłoszono 13 stycznia, obok prof. Jajszczyka w skład Rady weszli profesorowie: Paola Bovolenta (Autonomous University of Madrid), Eveline Crone (Leiden University) i Giulio Superti-Furga (Medical University of Vienna, Austrian Academy of Sciences).

Prof. Andrzej Jajszczyk jest pracownikiem Katedry Telekomunikacji na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. Jest autorem bądź współautorem 12 książek, ponad 300 artykułów naukowych (w tym ponad 60 w najlepszych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej), a także 19 patentów związanych z przede wszystkim z Internetem, optycznymi sieciami telekomunikacyjnymi i węzłami sieci oraz ponad 60 artykułów na temat nauki i szkolnictwa wyższego. Był redaktorem naczelnym amerykańskiego czasopisma IEEE Communications Magazine, wprowadzając miesięcznik na pierwsze miejsce wśród wszystkich światowych czasopism telekomunikacyjnych w kategorii współczynnika wpływu (impact factor). W 2008 r. otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2011–2015 współtworzył Narodowe Centrum Nauki jako jego pierwszy dyrektor. Jest prezesem Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, dyrektorem regionu Europa, Bliski Wschód i Afryka międzynarodowej organizacji IEEE Communications Society oraz członkiem Rady Narodowego Kongresu Nauki. Od XII 2016 r. powołany na stanowisko przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej.