11.12.2017

Praca o morskich projektach wiatrowych nagrodzona przez Ministra Rozwoju i Finansów


Aleksandra Szulc (trzecia od lewej)

zdjęcia z archiwum organizatora konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój”

Absolwentka Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska mgr inż. Aleksandra Szulc otrzymała nagrodę specjalną Ministra Rozwoju i Finansów. Nagroda została przyznana w ramach konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” za pracę magisterską pt. Analiza możliwości realizacji morskich projektów wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Zakres pracy obejmował opis potencjału, jakim dysponują polskie obszary morskie, oraz uwarunkowań prawnych, technologicznych i środowiskowych. Autorka omówiła wpływ morskich inwestycji wiatrowych na rozwój regionów nadmorskich, poruszyła aspekty społeczne, gospodarcze, a także ekonomiczne. Zaprezentowała też perspektywy powstania oraz rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, który przy sprzyjających uwarunkowaniach prawnych oraz odpowiednim systemie wsparcia może być kluczowym elementem polskiego sektora energetycznego. Opiekunem naukowym pracy była dr inż. Anna Sowiżdżał z Katedry Surowców Energetycznych WGGiOŚ.

Mgr inż. Aleksandra Szulc ukończyła Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska (kierunek Ekologiczne Źródła Energii), gdzie obecnie jest doktorantką. Zajmuje się problematyką związaną z odnawialnymi źródłami energii, efektywnym zarządzaniem energią oraz stanem jakości powietrza w Polsce. Wiedzę teoretyczną poparła doświadczeniem zdobytym podczas staży odbywanych w firmach i stowarzyszeniach związanych z branżą OZE. W ramach projektu naukowo-badawczego zajmowała się opracowaniem danych otworowych dla systemu geotermalnego w Kleszczowie (2016 r.). Jest współorganizatorką oraz uczestniczką krajowych konferencji oraz laureatką VI edycji konkursu „Diamentowy Grant”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uzyskała finansowanie projektu pt. Badania możliwości ograniczenia niskiej emisji w Uzdrowisku Rabka-Zdrój poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii na lata 2017–2021.

Wręczenie nagrody odbyło się 6 grudnia br. podczas uroczystej gali w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

W tym roku konkurs odbył się po raz jedenasty. Wzięło w nim udział blisko 70 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 14 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody o łącznej wartości ok. 50 000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.