19.11.2018

Ponad 7 mln z Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z AGH


W rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursach Opus i Preludium naukowcy z AGH zdobyli granty o łącznej wartości 7 007 116 zł na realizację kilkunastu projektów badawczych.

Opus to konkurs skierowany do wszystkich naukowców, bez względu na posiadany stopień naukowy, w którym można ubiegać się o finansowanie projektu badawczego, w tym również takiego, który zakłada zakupienie lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej. W konkursie Opus 15 można było wnioskować o finansowanie na realizację projektów trwających od 1 roku do 3 lat, zaś jednym z warunków udziału było wskazanie przez kierownika projektu co najmniej 3 opublikowanych prac naukowych. Do NCN złożono 1838 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 359 projektów.

W konkursie Preludium o fundusze na badania mogły ubiegać się osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wśród warunków konkursowych nie było limitów wiekowych, o finansowanie mógł ubiegać się kierownik projektu będący osobą rozpoczynającą karierę naukową, niezależnie od metryki. W skład zespołu realizującego projekt w ramach Preludium mogły wejść maksymalnie 3 osoby. Badania można było rozplanować na rok, dwa lub trzy lata, zaś budżet projektu mógł wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł. W piętnastej edycji konkursu Preludium do NCN zostały nadesłane 1132 wnioski, spośród których 259 projektów otrzymało dofinansowanie.

Tematy projektów badawczych realizowanych przez naszych naukowców

Konkurs Opus 

 • Wielokierunkowa analiza zmian molekularnych wywołanych uzależnieniem od morfiny, techniką MALDI MSI – przyznana kwota: 675 200 zł
  dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 

 • Stan początkowy i wczesna ewolucja w zderzeniach jądrowych o najwyższych energiach – przyznana kwota: 325 000 zł
  prof. dr hab. Piotr Bożek, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 

 • Topologiczne dowody dyfuzji w układach dynamicznych – przyznana kwota: 582 000 zł
  dr hab. Maciej Capiński, Wydział Matematyki Stosowanej 

 • Wieloskalowa analiza zmian mikrostruktury warstw wierzchnich odpornych na ścieranie natryskiwanych plazmowo i przetapianych z wykorzystaniem skoncentrowanych źródeł energii w aspekcie poprawy ich własności mechanicznych – przyznana kwota: 855 000 zł
  prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej 

 • Identyfikacja i charakteryzacja rezonansów lokalnych w ośrodkach niejednorodnych z nieciągłościami – przyznana kwota: 991 800 zł
  dr hab. inż. Andrzej Klepka, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 

 • Z głębokiej strefy subdukcji na powierzchnię Ziemi: badania termochronologiczne w jednostkach allochtonicznych i parautochtonicznych w środkowej części Kaledonidów Skandynawskich – przyznana kwota: 1 635 386 zł
  dr inż. Iwona Klonowska, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 • Wieloskalowa identyfikacja strategii tworzenia biokompozytów o wysokiej wytrzymałości: Muszle ślimaków morskich, jako biomimetyczna inspiracja dla lekkich materiałów funkcjonalnych – przyznana kwota: 513 800 zł
  dr hab. inż. Kinga Nalepka, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  (AGH członkiem konsorcjum; lider: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk)

 • Badania użytkownika jako praktyka społeczna. Podejście teorii praktyk społecznych do problemu używania wiedzy socjologicznej poza nauką – przyznana kwota: 205 130 zł
  dr Seweryn Rudnicki, Wydział Humanistyczny 


Konkurs Preludium 

 • Badania oddziaływań na granicy komórka-biomateriał w 3D – przyznana kwota: 206 000 zł
  mgr inż. Joanna Karbowniczek, Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej

 • Analiza możliwości szybkiej i precyzyjnej detekcji protonów z wykorzystaniem specjalizowanych układów scalonych zaprojektowanych w nanometrycznych technologiach CMOS – przyznana kwota: 145 600 zł
  mgr inż. Anna Kozioł, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 • Algorytmy cyfrowego przetwarzania danych w systemach detekcji promieniowania X  – przyznana kwota: 150 700 zł
  mgr inż. Aleksandra Krzyżanowska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

 • Opracowanie metody pośredniej druku 3D połączonego z mineralizacją enzymatyczną w celu wytworzenia materiałów hydrożelowych służących do regeneracji tkanki kostnej oraz chrzęstnej – przyznana kwota: 208 600 zł
  mgr inż. Krzysztof Pietryga, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • Nanocząstki lipidowe z dodatkiem peptydów antybakteryjnych jako alternatywna metoda leczenia infekcji bakteryjnych – przyznana kwota: 209 200 zł
  mgr inż. Katarzyna Reczyńska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 • Charakterystyka mikrostruktury i właściwości biodegradowalnych stopów cynku – przyznana kwota: 118 300 zł
  mgr inż. Maria Wątroba, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 • Metody dopasowania obrazów medycznych ukierunkowane na problem brakujących danych – przyznana kwota: 185 400 zł
  mgr inż. Marek Wodziński, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej