29.11.2021

Ponad 30 grantów NCN dla naukowców z AGH

Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM. Naukowcy z AGH otrzymają łącznie ponad 19 mln zł na badania realizowane indywidualnie i we współpracy z partnerami.


Do finansowania w konkursie OPUS zakwalifikowało się 15 projektów indywidualnych oraz 3 projekty, które będą realizowane w konsorcjum z innymi podmiotami, w konkursie PRELUDIUM natomiast – 14 projektów indywidualnych i 1 konsorcjalny.

Konkurs OPUS

Projekty indywidualne:


Projekty konsorcjalne:

Konkurs PRELUDIUM

Projekty indywidualne:


Projekt konsorcjalny:

 

W konkursie OPUS 21 złożono 2314 wniosków, z których do finansowania zakwalifikowało się 417. W konkursie PRELUDIUM 20 sukces odniosło 495 spośród 2217 wnioskodawców.