25.10.2019

Ponad 1,5 mln zł z ministerialnego projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” dla studentów AGH


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru ofert w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” Wśród beneficjentów znaleźli się studenci AGH, którzy na udział w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach otrzymają w sumie ponad 1,5 mln zł.

Projekty studenckie z AGH, które otrzymały dofinansowanie:

 • Rozwój systemów rakietowych, łazika marsjańskiego, lądownika planetarnego oraz balonu stratosferycznego w AGH Space Systems oraz rywalizacja na międzynarodowych zawodach inżynierii kosmicznej i publikacje na konferencjach naukowych
  (kwota dofinansowania: 308 962,50 zł) 
 • Rozwój innowacyjnych projektów naukowych drużyny polskich studentów: wynalazku „System chroniący kierowców przed zaśnięciem i badający koncentrację w trakcie jazdy – Total Car Rescue” i aplikacji mobilnej „Localife” – III edycja
  (kwota dofinansowania: 35 000,00 zł) 
 • Wykorzystanie teorii chaosu i rachunku fraktalnego do wszechstronnego opisu petrofizycznego formacji skalnej w oparciu o badania geofizyczne
  (kwota dofinansowania: 26 000,00 zł)
 •  AGH Solar Plane – udział w międzynarodowych zawodach samolotów solarnych oraz międzynarodowych konferencjach naukowych
  (kwota dofinansowania: 62 000,00 zł)
 • AGH Solar Boat – udział w międzynarodowych zawodach łodzi solarnych oraz konferencji naukowej
  (kwota dofinansowania: 290 000,00 zł)
 • Prezentacja innowacyjnych projektów z zakresu akustyki na międzynarodowych konferencjach
  (kwota dofinansowania: 190 500,00 zł)
 • Podnoszenie kwalifikacji studentów AGH dzięki uczestnictwu w międzynarodowych konkursach i konferencjach branży naftowej
  (kwota dofinansowania: 90 000,00 zł)
 • Efektywne algorytmy numeryczne dla problemów funkcji oraz rozwiązywania równań różniczkowych i równań różniczkowych stochastycznych oraz ich implementacji na procesorach graficznych
  (kwota dofinansowania: 50 000,00 zł)
 • BARI 2.0 – zaBytki ARchitektura Inwentaryzacja
  (kwota dofinansowania: 196 500,00 zł)
 • Badania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej: analiza eksperymentalna i numeryczna
  (kwota dofinansowania: 60 000,00 zł)
 • AGH Racing Innowacyjne Technologie Pojazdów Wyścigowych
  (kwota dofinansowania: 250 000,00 zł)


Celem naboru ofert realizowanych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

W wyniku przeprowadzonego postępowania 167 ofert zostało przekazanych do oceny merytorycznej Zespołowi Ekspertów. Ostatecznie minister nauki i szkolnictwa wyższego zatwierdził 117 ofert do finansowania na łączną kwotę 16 135 838,37 zł. Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Projekt pozakonkursowy „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów: „Najlepsi z najlepszych!”, „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.