09.08.2017

Polskie Towarzystwo Fizyczne wyróżniło pracę magisterską absolwenta AGH


Praca magisterska absolwenta Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej  została wyróżniona w konkursie „Nagrody PTF za 2017” Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Autorem wyróżnionej pracy, która nosi tytuł „Operacja spinowe w kropkach kwantowych”, jest mgr Jan Leśnicki. Opiekunem naukowym był prof. dr hab. inż. Bartłomiej Szafran.

Polskie Towarzystwo Fizyczne co roku przyznaje nagrody naukowe za ważne osiągnięcia w dziedzinie badań, popularyzacji i nauczania fizyki.