21.09.2021

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla zespołu prof. Haliny Krawiec


Pdf przedstawia certyfikat dla prof. Haliny Krawiec.

Zespół badawczy z Wydziału Odlewnictwa, którym kieruje prof. dr hab. Halina Krawiec otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2021 w kategorii: Innowacyjne technologie i badania przyszłości.

Naukowcy zostali docenieni za realizację projektu pt. „Zaawansowane integracyjne rozwiązania problemów z korozją w mikroskali: osiągnięcia długotrwałej trwałości zminiaturyzowanych układów biomedycznych, elektronicznych i energetycznych” oraz pozytywne podejście do upowszechniania dotychczasowych wyników przedsięwzięć wśród całego społeczeństwa.

Materiały stosowane w mikro- i nanourządzeniach są wybierane ze względu na ich właściwości, zastosowanie, działanie, a nie ze względu na ich niezawodność korozyjną jako jedno z głównych kryteriów. Wiele awarii terenowych w branżach takich jak elektronika lub biomedycyna jest często przypisywane zjawiskom korozji małych elementów.

Kolaż zdjęć przedstawiający naukowców. Na pierwszym zdjęciu mężczyzna w białym fartuchu, na drugim i trzecim zdjęciu kobiety w bordowych togach. Na czwartym kobieta stoi obok aparatury w laboratorium. Oprócz tego, w lewej dolnej części i w środku górnej części zdjęcia dwie grafiki z wykresami.

Fot. arch. H. Krawiec

Projekt realizowany na AGH dotyczy badania procesów korozji i podniesienia odporności korozyjnej biodegradowalnych stopów magnezu w symulowanych płynach ustrojowych. Korozja metalicznych implantów w płynach ustrojowych jest spowodowana obecnością jonów nieorganicznych, związków koordynacyjnych i biocząsteczek, które mogą przyspieszać degradację metalu lub stopu ze względu na ich działanie kompleksujące i chelatujące. Zrozumienie mechanizmów korozji w mikro- i nanoskali w środowiskach biologicznych ma kluczowe znaczenie dla projektowania implantów wielofunkcyjnych i tworzenia warstw ochronnych.

W ramach projektu zostały zaprojektowane biodegradowalne stopy magnezu typu Mg-Zn, Mg-Zn-Ca, które mogą być potencjalnie używane jako implanty ortopedyczne. Magnez i jego stopy są materiałami biokompatybilnymi i nietoksycznymi. W celu poprawy odporności korozyjnej stopów magnezu w symulowanych płynach ustrojowych, na ich powierzchnię zostały osadzane powłoki na bazie chitozanu. Chitozan jest naturalnym biopolimerem, który wykazuje szczególnie dobrą biokompatybilność, biodegradowalność i działanie przeciwbakteryjne, dlatego znalazł szerokie zastosowanie w branży medycznej. W ramach tego projektu powłoki chitozanowe były modyfikowane poprzez wprowadzanie do roztworu polimeru nanomateriałów o właściwościach antybakteryjnych.

Nagroda przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju od 6 lat i trafia w ręce innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia już lub w przyszłości wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki.