10.12.2019

Polska Agencja Kosmiczna nagrodziła prace dyplomowe naszych studentów


Poznaliśmy laureatów II edycji konkursu o nagrodę naukową prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej za najlepszą studencką pracę dyplomową z zakresu inżynierii kosmicznej. Wśród wyróżnionych prac znalazły się dwie obronione przez studentów AGH.

W kategorii prac inżynierskich nagrodę I stopnia otrzymał inż. Mateusz Guzik z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki za pracę pt. „Układ hamowania aerodynamicznego w rakiecie sondującej”. Z kolei w kategorii prac magisterskich nagroda I stopnia przypadła mgr. inż. Grzegorzowi Gajochowi z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji za pracę pt. „System komunikacji satelity PW-SAT2”.

Na konkurs wpłynęło 28 prac dyplomowych obronionych w roku akademickim 2018/2019. Najwięcej z nich pochodziło z Akademii Górniczo-Hutniczej (9) i Politechniki Warszawskiej (7). Ponadto w konkursie wystartowali studenci z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie oraz Politechniki Krakowskiej.

6-osbowa kapituła konkursowa składała się z ekspertów związanych z różnymi aspektami sektora kosmicznego. Przewodniczący kapituły wiceprezes PAK ds. Nauki Marek Moszyński podkreślił, że wszystkie nadesłane prace reprezentowały bardzo wysoki poziom.