19.12.2019

PGNiG nagrodziło innowacyjne pomysły studentów i doktorantów z AGH


źródło: www.pgnig.pl

Nowatorskie oraz możliwe do zastosowania w praktyce projekty przedstawione  przez studentów i doktorantów z AGH w konkursie „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” znalazły uznanie w oczach zasiadających w jury specjalistów, którzy przyznali pracom pierwsze i trzecie miejsce.

Autorami zwycięskiego projektu są studenci Mikołaj Krupa i Maciej Kalka oraz doktorant mgr inż. Paweł Jagoda z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Opracowali rozwiązanie zapewniające bezpieczne, tanie i efektywne magazynowanie wodoru oraz możliwość jego oczyszczania, co ma bardzo duże znaczenie w dalszym wykorzystaniu wodoru np. w ogniwach paliwowych. Oprócz 30 tys. złotych autorzy projektu dostaną także szansę na 400 tys. zł dofinansowania jego realizacji.

Nagrodę w wysokości 10 tys. zł za zajęcie trzeciego miejsca otrzymali mgr inż. Edyta Kuk, doktorantka na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu, oraz Bartłomiej Małkus, student na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Zaprezentowali inteligentną sieć dystrybucji do zastosowania na rynku LNG (liquefied natural gas) małej skali.

Konkurs „Młodzi Innowacyjni dla PGNiG” odbył się po raz piąty. Kierowany jest do studentów i doktorantów pracujących nad innowacyjnymi projektami o charakterze badawczo-rozwojowym, które odpowiadają obszarom działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Poza nagrodami finansowymi, w przypadku zainteresowania rozwojem i wdrożeniem ze strony PGNiG, autorzy najlepszych rozwiązań mogą liczyć na wysokie dofinansowanie pozwalające na realizację projektu. W ocenie projektów brane były pod uwagę ich innowacyjność i oryginalność, realne szanse na wdrożenie oraz korzyści, jakie mogą przynieść dla PGNiG. Pomysły, które w ramach konkursu trafiają do Departamentu Badań i Rozwoju PGNiG, coraz częściej znajdują praktyczne zastosowanie w branży gazowniczej.

Najwięcej pomysłów zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu dotyczyło technologii wodorowych. Liczba zgłoszeń konkursowych była rekordowa – napłynęło 55 pomysłów. Poza reprezentantami AGH w rywalizacji finałowej brali udział także studenci z Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej i Politechniki Częstochowskiej.