24.02.2021

Odznaka „Za zasługi dla Energetyki” dla naukowca z AGH


fot. Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Dr inż. Paweł Gajda z Wydziału Energetyki i Paliw otrzymał od Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki honorową odznakę „Za zasługi dla Energetyki”.

Naukowiec pracuje w Katedrze Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego. Z AGH związany jest od 2003 r., kiedy rozpoczął studia w utworzonej wówczas Międzywydziałowej Szkole Energetyki. Naukowo zajmuje się głównie energetyką jądrową, przede wszystkim reaktorami nowej generacji oraz zaawansowanymi cyklami paliwowymi, a także jej rolą w niskoemisyjnym systemie elektroenergetycznym. W ciągu kilkunastu ostatnich lat uczestniczył w kilku międzynarodowych projektach badawczych dotyczących rozwoju reaktorów podkrytycznych sterowanych akceleratorem oraz reaktorów wysokotemperaturowych. Odbył również szereg staży i kursów zagranicznych, m.in. w CEA-Saclay we Francji czy Nuclear Technology and Education Center Japan Atomic Energy Agency w Japonii.

Dr inż. Paweł Gajda uczestniczył w opracowaniu szeregu raportów i ekspertyz związanych z przygotowaniem do budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz transformacji sektora energetycznego. Jest m.in. członkiem Komisji Bezpieczeństwa Jądrowego w Narodowym Centrum Badań Jądrowych oraz członkiem zarządu European Nuclear Society. W 2020 r. został wyróżniony nagrodą Jan Runemark Award przyznawaną przez European Nuclear Society Young Generation Network za działalność na rzecz młodego pokolenia inżynierów jądrowych.

Jest opiekunem działającego na Wydziale Energetyki i Paliw Studenckiego Koła Naukowego Energetyków Jądrowych „Uranium”.

Istotnym elementem działalności dr. inż. Pawła Gajdy jest popularyzacja wiedzy na temat energetyki oraz wyzwań związanych z transformacją energetyczną w związku ze zmianami klimatycznymi. Naukowiec jest współautorem interdyscyplinarnego podręcznika nt. zmian klimatu „Klimatyczne ABC”, wydanego niedawno przez Uniwersytet Warszawski, oraz szeregu innych materiałów edukacyjnych. Wspólnie z Fundacją Instytut Zrównoważonej Energetyki koordynował program lekcji w szkołach na temat energetyki.

Ministerialna odznaka „Za zasługi dla Energetyki” przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w zakresie nowych rozwiązań technicznych, prac badawczych, we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki światowej i produkcji urządzeń energetycznych.