15.02.2021

Nowe granty naukowców z AGH w ramach konkursu SONATA BIS 10

W konkursie SONATA BIS 10, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki, do finansowania zakwalifikowały się dwa projekty badaczy z AGH i jeden projekt konsorcjalny z ich udziałem.


Środki przyznawane w ramach konkursu SONATA BIS przeznaczone są na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Na liście rankingowej znalazły się projekty:

Topologiczne nanostruktury nadprzewodzące i ich układy

Piezospintronika i sterowanie anizotropią magnetyczną za pomocą pola elektrycznego – nowe metody kontroli stanu magnetycznego antyferromagnetyków

Wydobycie regolitu na powierzchni Księżyca w warunkach obniżonej grawitacji