01.08.2019

NCN przyznało stypendia na staże i projekty badawcze


Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów na projekty badawcze. Naukowiec z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH otrzyma grant na badania, które zrealizuje w zagranicznym zespole badawczym, a siedmioro doktorantów z AGH uzyskało stypendia.

W ramach konkursu Uwertura finansowanie w wysokości 112 080 zł otrzymała dr inż. Katarzyna Hinda z ACMiN AGH, która w IBM Research GMBH w Szwajcarii będzie realizować projekt o nazwie „W kierunku efektywnej konwersji energii”.

Skierowany do młodych, ale doświadczonych uczonych konkurs UWERTURA oferuje środki na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Celem konkursu jest wsparcie polskich badaczy w skutecznym występowaniu o środki europejskie. Dzięki możliwości współpracy z wybitnymi naukowcami polscy badacze zwiększają swoje szanse na znalezienie się w gronie laureatów konkursów ERC. Wnioski w konkursie mogły składać osoby posiadające co najmniej stopień doktora, które kierują lub kierowały projektem badawczym finansowanym ze środków NCN. Do NCN spłynęło 21 wniosków, z czego pięć uzyskało finansowanie na łączną kwotę w wysokości 402 315 zł. Po powrocie ze stażu naukowcy w ciągu 18 miesięcy przygotują i złożą własny wniosek grantowy do ERC.

Stypendia naukowe z konkursu Etiuda otrzymali doktoranci: 

 • mgr inż. Wiktor Bednarczyk z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
  projekt: Wpływ dodatków stopowych na mikrostrukturę i własności mechaniczne umacnianych roztworowo stopów cynku przerabianych plastycznie metodą ECAP
  kwota finansowania 99 632 zł
 • mgr inż. Izabela Biało z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
  projekt: Rola korelacji ładunkowych w mechanizmie nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego
  kwota finansowania: 97 216 zł
 • mgr inż. Ewelina Cichoń z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  projekt: Funkcjonalizowane, ceramiczne i ceramiczno-polimerowe rusztowania wytwarzane z użyciem surfaktantów do zastosowań w inżynierii tkankowe
  kwota finansowania: 108 328 zł
 • mgr inż. Anna Niemczyk z Wydziału Energetyki i Paliw
  projekt: Opracowanie wysokoefektywnych materiałów elektrodowych bazujących na związkach miedzi dla stałotlenkowych ogniw paliwowych i wysokotemperaturowych elektrolizerów pary wodnej
  kwota finansowania: 103 560 zł 
 • mgr inż. Bartłomiej Rzeszotarski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej
  projekt: Transport ładunku i spinu w nanoukładach na bazie silicenu
  kwota finansowania: 105 000 zł
 • mgr inż. Marek Wodziński z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  projekt: Lokalizacja loży powstałej po chirurgicznej resekcji guza piersi metodami dopasowania obrazów
  kwota finansowania: 144 264 zł
 • mgr inż. Barbara Zagrajczuk z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  projekt: Materiały bioaktywne nowej generacji o wysokim potencjale terapeutycznym
  kwota finansowania: 108 328 zł


Adresatami konkursu ETIUDA są osoby przygotowujące rozprawę doktorską i stawiające pierwsze kroki na ścieżce swojej kariery naukowej. W tegorocznej edycji konkursu wnioski złożyło 381 doktorantów, a finansowanie uzyskało 159 z nich. Łącznie młodzi naukowcy otrzymają prawie 18,4 mln zł. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 4,5 tys. zł miesięcznie oraz odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą otrzymają, w zależności od kraju pobytu, od ok. 6 do ok. 18 tys. zł miesięcznie. Staż może być zrealizowany podczas pobierania stypendium lub w ciągu roku po zakończeniu jego wypłacania. Laureaci zobowiązują się również do uzyskania stopnia doktora nie wcześniej niż 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pobierania stypendium i nie później niż rok po zakończeniu jego wypłacania.