30.09.2019

NAWA przyznała AGH środki na realizację wspólnych studiów II stopnia


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru wniosków o udział w programie „Katamaran – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia.” Akademia Górniczo-Hutnicza otrzymała środki na uruchomienie nowego kierunku studiów o nazwie Energy and Environmental Engineering, który będzie realizowany razem z Shibaura Institute of Technology w Tokio.

Opracowany przez zespół pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Janusza Szmyda program pt. „Przygotowanie programu studiów związanego z podwójnym dyplomowaniem dla 7 poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji na kierunku Energy and Environmental Engineering” nr PPI/KAT/2019/1/00001 uzyskał finansowanie w wysokości 691 400 zł. Prof. Janusz Szmyd jest koordynatorem AGH ds. współpracy z Japonią i od 30 lat współpracuje z renomowanymi uczelniami japońskimi.

Program „Katamaran” realizowany jest w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”. Celem projektu jest wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie poprzez tworzenie i realizację wysokiej jakości wspólnych studiów II stopnia prowadzących do uzyskania wspólnego lub podwójnego dyplomu oraz wzrost umiędzynarodowienia szkół doktorskich, a także zwiększenie atrakcyjności polskich uczelni wśród studentów i doktorantów z zagranicy poprzez ciekawą ofertę programową. Projekt jest realizowany w okresie od września 2018 r. do grudnia 2023 r.